Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Algemene Ledenvergadering – hernieuwing koers

Tijdens de online ALV van 24 november jl. lichtte directeur Karel Heijink de hernieuwde strategische koers toe. Hij gaf duidelijk aan dat de missie van de vereniging ‘Belangenbehartiging van onze leden voor een beter ondernemersklimaat’ overeind blijft, maar dat er verbeterpunten zitten in de uitvoering. Karel: “Ondanks onze inzet groeit het ledenaantal al een aantal jaren niet meer. We moeten dus de uitvoering aanpassen. Zo willen we beter zichtbaar maken wat de toegevoegde waarde op de lobbythema’s is. Daarnaast willen we onze evenementen een meer onderscheidend karakter geven. Hiervoor benoemen we een eventmanager. Een onderscheidende en waardevolle lobby- en eventagenda gaan we volop gebruiken voor werving en behoud van leden door het benoemen van 2 fulltime ledenmanagers.”
Ook verbreding van het verdienmodel, door o.a. partnerships en ledenvoordelen van/voor leden, is een van de speerpunten.

Karel benadrukt hoe belangrijk het is dat de leden zelf aangeven wat voor hen een waardevolle lobby- en eventkalender is. ‘Om dat te achterhalen ontvangen de leden in week 50 de ledenenquête. Ik hoop dat veel leden even de tijd nemen om de enquête in te vullen. De resultaten gebruiken we om te werken aan een verder bloeiende en groeiende vereniging!’