Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Algemene Ledenvergadering najaar 2021

30-11-2021 – Op 26 november jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats, helaas wederom online. Belangrijkste agendapunten: de status van de veranderingen in de vereniging en de begroting 2022.

Voorzitter Marcel Hielkema haalt namens het Algemeen Bestuur een aantal zaken naar voren. Zo is er natuurlijk de coronacrisis; als VNO-NCW blijven we namens de werkgevers aandringen op o.a. goede compensatieregelingen. Daarnaast staan ook het vestigingsklimaat en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen hoog op de agenda.

Directeur Karel Heijink gaat in op de vereniging. Vorig jaar is een hernieuwde koers ingezet. De missie ‘Belangenbehartiging van onze leden voor een beter ondernemersklimaat’ krijgt uitvoering in twee pijlers: ‘onderscheidende eventagenda’ en ‘tastbare lobbyagenda’. De nieuwe koers lijkt al wat vruchten af te werpen met dit jaar al een lichte stijging in het ledenaantal.

Tenslotte laat penningmeester Quintus Stokvis zien hoe de vereniging er financieel voor staat. De deelnemers aan de vergadering gaan akkoord met de begroting 2022 en de contributie voor 2022 wordt vastgesteld op €795,- (excl. BTW).
Vanuit de leden wordt bij deze contributie wel gevraagd om aandacht voor de ondernemers die het in deze crisis al moeilijk hebben. Ook wordt aangegeven dat deze begroting begrijpelijk is, met daarbij de wens dat er ingezet blijft worden op interessante online bijeenkomsten.

Bij de afsluiting van de vergadering roept voorzitter Marcel alle leden op om het bestuur te blijven voeden: ‘Wij horen graag wat jullie van ons verwachten en van ons nodig hebben.’

Marcel Hielkema leidt de ALV vanaf sportlocatie Papendal, waar hij zojuist de (aangepaste) kick-off van de European Company Sport Games heeft bijgewoond. Hij toont een filmpje waarin bedrijven worden opgeroepen mee te doen aan dit bijzondere sportevenement, dat gehouden wordt in juni 2022. ‘Wil je samen met collega’s of vanuit de branche of bijvoorbeeld het bedrijventerrein meedoen, meld je dan aan op www.ecsarnhem2022.nl.