Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Bedrijfsleven Gelderland op koers met energiebesparing

Ruim 3800 bedrijfsvestigingen in Gelderland hebben tot nu toe voldaan aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksoverheid. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal Gelderse bedrijven dat naar schatting onder de Wet informatieplicht valt. De Wet is sinds 1 juli van dit jaar van kracht. Daarnaast staan er nog enkele honderden rapportages in concept klaar om ingediend te worden.

Uit de bij RVO ingediende rapporten blijkt dat de bedrijven gemiddeld de helft van de verplichte, erkende energiebesparende maatregelen heeft genomen. VNO-NCW Midden, MKB Midden en de Gelderse omgevingsdiensten zijn tevreden met dit verloop. “Als je bedenkt dat het registratieloket voor ondernemers per 1 april open was, is er in korte tijd veel bereikt” vindt Christian Lorist van VNO-NCW Midden.

Meest genomen energiebesparende maatregelen
Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijsten, die ook de basis zijn voor de Informatieplicht-registratie bij de Rijksoverheid.

Samenwerking in Gelders Energieakkoord werpt vruchten af
Ondernemers krijgen via de campagne ‘WATT je moet weten over energiebesparing’ informatie en tools om te voldoen aan hun energiebesparingsplicht. Daarnaast hebben deelnemers in het Gelders Energieakkoord afgesproken om bedrijven te helpen bij het uitvoeren van energiescans. In Gelderland hebben ondertussen meer dan 25 ondernemersverenigingen en -verbanden gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling, die is ontwikkeld vanuit het Gelders Energieakkoord.

Handhaving effectiever
Door alle registraties beschikken de Gelderse omgevingsdiensten inmiddels over enorm veel data. “Met een speciaal door ons ontwikkeld instrument, de Geoviewer, kunnen we steeds preciezer voorspellen welke inrichtingen onder de Informatieplicht vallen. Zo kan er effectiever gecontroleerd worden” vertelt Ruben van de Belt van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Alsnog rapporteren
Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Zij kunnen voor vragen terecht op de websites www.rvo.nl/Informatieplicht en www.wattjemoetweten.nl.

Over de Wet informatieplicht
De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, met uitzonderingen voor bijvoorbeeld de glastuinbouw en MJA3-deelnemers (Meerjarenafspraak energie-efficiëntie). Een voorzichtige schatting van het Rijk over het aantal inrichtingen dat op 1 juli aan de Informatieplicht zou moeten voldoen houdt rekening met maximaal tussen de 50.000 en 60.000 rapportages.

De Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer en is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht, die al sinds de jaren ’90 bestaat: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijf jaar terugverdientijd te treffen. Doel van de Informatieplicht is om instellingen en bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste energiebesparingsmaatregelen. Vanaf 1 juli 2019 is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende maatregelen genomen worden.

Contact
Christian Lorist, VNO-NCW Midden, telnr. 06 – 515 550 21