Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Bedrijfsleven kritisch op snelheidsverlaging A50

Eind februari haalde VNO-NCW Midden de De Gelderlander met een pleidooi om de spitsstrook A50 permanent te openen als daarmee de A15 kan worden doorgetrokken. Marcel Hielkema, waarnemend voorzitter: “Wanneer de maximumsnelheid op de A50 aangepast wordt in het belang van het doortrekken van de A15 kan in ieder geval de spitsstrook ook permanent open.”

Het verlagen van de maximumsnelheid is nodig om te voldoen aan de PAS-richtlijnen (Programma Aanpak Stikstof). Met deze maatregelen compenseert Rijkswaterstaat de stikstofdepositie die ontstaat als gevolg van de doortrekking van de A15 naar de A12 (doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken ViA15).

Lees hier het volledige bericht in De Gelderlander.
Voor ons persbericht: zie hieronder, even doorscrollen

Heeft uw bedrijf problemen met de PAS of heeft u vragen over dit programma?
Neem contact op met Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW Midden.

Benieuwd hoe de toekomstige aansluiting A12 Zevenaar-Oost eruit ziet?

Op 15 januari 2019 onthulden Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, en Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, een impressie van de toekomstige aansluiting van de snelweg A12 Zevenaar-Oost. De sneak preview vond plaats tijdens een ontbijt voor lokale ondernemers en bestuurders waarbij ook VNO-NCW Achterhoek aanwezig was. De impressie geeft weer waar de gemeente Zevenaar, ProRail en Rijkswaterstaat de komende jaren samen aan werken. Zo zijn de toekomstige aansluiting A12 Zevenaar-Oost en de geplande onderdoorgangen voor langzaam verkeer te zien. Net als de aanpassingen aan de weg Hengelder en de spoorverdubbeling richting Doetinchem.

Cornielje is altijd een groot voorvechter geweest van het project ViA15. Bestuurslid Christiaan Zweers heeft namens VNO-NCW Achterhoek zitting in de werkgroep ViA15.

PERSBERICHT VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden, 27 februari 2019

VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden kijken kritisch naar de aangekondigde snelheidsverlaging tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen. De Rijksoverheid kondigde deze snelheidsverlaging aan als compensatie voor de stikstofdepositie die ontstaat als gevolg van de doortrekking van de A15 naar de A12 (doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken ViA15). De snelheid op de A50 tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen zal worden gereduceerd tot 100 km/h (van 06.00 uur tot 23.00 uur) in plaats van de 120 km/h die nu van toepassing is als de spitsstrook niet open is. Het regionale bedrijfsleven snapt de noodzaak van deze maatregel, maar pleit voor permanente openstelling van de spitsstrook en een structurele oplossing voor de stikstofproblematiek in Gelderland.

Probleem A50 geen incident; spitsstrook dan ook permanent open
Het besluit van de overheid is geen op zichzelf staand incident. Van meet af aan is er in Gelderland – maar ook in andere regio’s – discussie over het Programma Aanpak Stikstof PAS, dat vanaf 1 juli 2015 van kracht is. Van recente datum komen daar hardnekkige klachten van verschillende bedrijven bij die grote problemen hebben met het verkrijgen van een milieuvergunning. Bovendien zien we vertraging van de vergunningverlening als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, die tot gevolg heeft dat veel vergunningaanvragen on hold zijn gezet. Met het besluit van de Rijksoverheid om ook de snelheid op bestaande wegvakken te reduceren, blijken de problemen met het PAS dus groter te zijn dan gedacht. De Rijksoverheid zoekt nu de oplossing van de problemen met het PAS in de compensatie binnen de omgeving van de A15 om de doortrekking niet in gevaar te brengen. Het bedrijfsleven snapt deze keuze, maar vraagt Rijkswaterstaat om de spitsstrook dan ook permanent open te houden om files en dus extra stikstofuitstoot te voorkomen.

Economische ontwikkelingen onder druk
Het principe van het PAS – verminderen van de uitstoot van stikstof – ter verbetering van de biodiversiteit staat op geen enkele wijze ter discussie. Het programma gaat uit van daling van de totale uitstoot van stikstof, maar met wel groeiruimte (ontwikkelingsruimte) binnen de PAS-kaders. Evenwicht tussen economie en ecologie, heet dat: minder stikstofuitstoot, echter zonder dat dat verstikkend werkt voor de maatschappij en dus alle nieuwe ontwikkelingen smoort.

Marcel Hielkema, voorzitter van VNO-NCW Gelderland: “We zien nu dat het PAS, ooit goed bedoeld, een verdringingsmarkt creëert, waarbij de aanleg van woonwijken, infrastructuur en zelfs investeringen voor de energietransitie gevolgen hebben voor bestaande bedrijven en wegen. De oplossing die de Rijksoverheid nu kiest is goed voor de doortrekking van de A15, mits de spitsstrook op de A50 permanent open gaat.” VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden roepen de provincie Gelderland en de Rijksoverheid op om snel met alle betrokken partijen om de tafel te gaan om te bespreken hoe we stilstand kunnen voorkomen.