Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Bedrijfsleven luidt noodklok over N35

Update, 27 oktober 2020 – Op 27 oktober hebben Bert Boerman, Peter Snijders en Gerrit Gerrits namens provincie en regio’s gesproken met de minister over de N35 en goede afspraken kunnen maken over de aanpak. Er moeten nog een paar zaken uitgezocht worden en daarom hebben partijen afgesproken om tot het MIRT-overleg op 26 november hierover niet te communiceren. De bestuurders zijn tevreden over het overleg en hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven. We hebben gemerkt dat de signalen uit de regio het belang van de N35 van inwoners en van het bedrijfsleven ook de minister bereikt hebben. Het belang van de N35 staat op de kaart en het manifest vanuit VNO-NCW en de andere partijen heeft de lobby goed ondersteund.

 

Persbericht, 8 oktober 2020

De N35 is de enige directe verbindingsweg tussen de groeiende economische regio’s Zwolle en Twente, het wordt de hoogste tijd om de weg veiliger, sneller én duurzamer te maken. Die oproep doen ondernemers- en brancheverenigingen in een manifest, dat vanmiddag door provinciaal voorzitter van VNO-NCW in Overijssel, Laurens de Lange, online is overhandigd aan gedeputeerde Boerman van de provincie. Aanstaande maandag gaat de gedeputeerde opnieuw in gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen over verbreding van de N35.

Met het manifest onderstreept het bedrijfsleven nogmaals het belang van een goede verbinding tussen twee economische topregio’s. “De discussie over de N35 loopt al sinds 1995. Er zijn onderzoeken gedaan, gesprekken gevoerd, moties ingediend, brandbrieven gestuurd, de Provincie is bereid mede te investeren én er is breed draagvlak voor de verbreding onder inwoners, gemeenten en bedrijfsleven. We willen dat het Rijk nu definitief besluit de rijksweg op te waarderen” zegt De Lange namens het brede bedrijfsleven.

Het manifest is opgesteld door MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden mede namens TLN, EVOFenedex, MKB Regio Zwolle, Bouwend Nederland, Parkmanagement ’t Lochter, Industriële Club Dalfsen, Port of Zwolle, Port of Twente, Kring Raalter Werkgevers, Werkgeverskring Wierden, IKT, Ondernemersclub Marslanden.