Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Bedrijvenkring Nunspeet gaat partnerschap aan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden

Bedrijvenkring Nunspeet en MKB-Midden/VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken om een sterker ondernemersgeluid te laten horen in de gemeente Nunspeet. Dat doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op maandag 28 januari 2019 is ondertekend.

Ab van de Beek, voorzitter Bedrijvenkring Nunspeet: ‘Ondernemers in Nunspeet zijn goed georganiseerd binnen de Bedrijvenkring Nunspeet. Naast lokale samenwerking is regionale- en provinciale samenwerking voor ondernemers(verenigingen) ook steeds belangrijker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Professionele ondersteuning in de lobby is daarbij noodzakelijk. Daarom is Bedrijvenkring Nunspeet een partnerschap aangegaan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden. Zij zijn sterk in belangenbehartiging voor ondernemers in de regio Noord-Veluwe en ze gaan ons ondersteunen in de belangenbehartiging.’

Lokaal krachten bundelen

Bedrijvenkring Nunspeet organiseert diverse activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken met als doel ondernemend Nunspeet met elkaar te verbinden.

Tevens behartigt Bedrijvenkring Nunspeet de belangen van ondernemers in de gemeente Nunspeet op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hen relevant zijn. Bedrijvenkring Nunspeet heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Nunspeet te bespreken.

Op regionaal niveau

MKB-Midden en VNO-NCW Midden dragen naast lokale belangenbehartiging ook zorg voor regionale belangenbehartiging van ondernemers in onder andere de regio Noord-Veluwe. Bovendien heeft MKB-Midden/VNO-NCW Midden professionele werknemers in dienst die kennis hebben van belangenbehartiging. Bedrijvenkring Nunspeet wil graag gebruikmaken van deze kennis.