Belang vervoer over water

VNO-NCW Midden zet zich in voor verschillende projecten die met vervoer over water te maken hebben. Bijvoorbeeld de verbreding van de sluis Kornwerderzand, het verbeteren van bevaarbaarheid van de IJssel en het stimuleren van vrachtvervoer over water. Vervoer over water draagt immers positief bij aan het reduceren van vrachtbewegingen over de weg en verduurzaming van de logistieke sector.

Ons werkgebied kent een uitgebreid netwerk van vaarwegen en binnenhavens, met grote kansen en bedreigingen. Denk aan het verbeteren van bevaarbaarheid van rivieren bij hoog- én laagwater en het vergroten van bereikbaarheid van de binnenhavens. Maar ook digitalisering, energietransitie en circulariteit spelen in de havens een substantiële rol.

Port of Logistics Overijssel
In Overijssel is het platform Port of Logistics Overijssel (POLO) opgericht. Een platform waarbij ondernemers aan het stuur zitten. Er wordt gewerkt aan verbetering van de logistieke arbeidsmarkt, het toepassen van innovaties en het stimuleren van de internationale handel.

Eén van de deelnemers aan het platform is Bert Weever van Graansloot Kampen: ‘De samenwerking tussen de logistieke partijen verloopt goed. Door samen te werken kun je veel beter de economische kansen voor het vervoer over water benutten.’ Bert geeft aan dat op dit moment helaas verschillende investeringsprojecten in havens on hold staan. Projecten op het gebied van logistieke concepten, havenuitbreidingen, aanleg van wegen en dergelijke worden gehinderd door de stikstofbeperkingen.