Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Belangrijkste doelstelling AI Hub Midden Nederland is het bouwen van een regionale community

Er is al veel tractie op het gebied van digitalisering in de regio. De toenemende digitalisering en technologieën vervullen een cruciale rol bij verduurzaming, circulaire economie, energievoorziening en nieuwe vormen van mobiliteit. Het verbeteren van preventie en gezondheidszorg is niet meer denkbaar zonder digitale technologie. En kunstmatige intelligentie is in life sciences een sleutelfactor geworden.

Bij digitalisering in de regio Utrecht kijken we naar het samenspel tussen de mensen en de technologie die voorhanden is. En kijken we ook vooruit, waar nog kansen liggen voor de ontwikkeling van nieuwe technologie.

Artificiële Intelligentie
Een hele belangrijke technologie binnen digitalisering is Artificiële Intelligentie (AI). AI is in de basis een stuk software of een algoritme dat intelligentie doet vermoeden. Er zijn veel verschillende manieren waarop een stuk software intelligent kan lijken. Moderne vormen van AI worden meestal mogelijk gemaakt door een vorm van Machine Learning (ML) waarbij een machine leert van ingevoerde gegevens (data). Data en AI zijn dus twee zijden van dezelfde munt.

De potentiële toepassingen van AI zijn enorm. Het kan helpen om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Niet alleen ten aanzien van de films die je wilt kijken, maar ook ten aanzien van je medicijnen (welke passen bij jou en jouw DNA?),  je levensstijl en hoe je leert. Het kan helpen bij het realiseren van onze grote opgaven rondom duurzaamheid doordat we met sensoren steeds beter weten waar en wanneer vervuiling optreedt. Het helpt bij het vertalen van teksten en gesproken woorden, het kan het gedrag voorspellen, je kunt er games, video’s en special effects mee maken, er slimme steden mee maken en er robots en zelfrijdende auto’s mee aansturen. En nog veel, veel meer.

AI in regio Utrecht
Deze beloften zijn niet leeg. Elke dag zien we nu al toepassingen van AI om ons heen. Van je spamfilter tot high speed trading van aandelen en opties en van deepfakes tot de advertenties die je ziet. Ook in onze regio zien we dat er al honderden bedrijven zijn die actief bezig zijn met AI. Een eerste analyse laat zien dat er zo’n 700 bedrijven in onze regio bezig zijn met AI waarvan ongeveer 180 startups. Sommige bedrijven werken aan praktische toepassingen, anderen zijn bezig om de wereld te veroveren met revolutionaire ideeën.

Maar het toepassen van AI is niet altijd eenvoudig. De technologie is soms best complex, maar in de regel nog te behappen. De echte complexiteit van AI zit in de multidisciplinariteit die nodig is om AI toe te passen. Een organisatie moet niet alleen kennis hebben van data & AI, maar ook van software van ethiek, van privacy, van mens-machine interactie en tot slot van digitale business modellen en verdienmodellen. Succesvol innoveren met AI is daarom een teamsport. Het vergt succesvol samenwerken en kennis van verschillende disciplines om waarde te creeren met AI.

AI Hub Midden Nederland
Dat is de belangrijkste reden om de AI Hub Midden Nederland te starten. Er zit heel veel digitaal talent in deze regio. Utrecht is nu al de digitale draaischijf van Nederland. Twaalf procent van onze beroepsbevolking is ICT-er, ruim 2 keer zo veel als het Nederlandse gemiddelde (5%). Maar te vaak kennen onze bedrijven en instellingen elkaar niet en alle coole dingen waarmee ze bezig zijn. Door van elkaar te leren en netwerken te bouwen denken wij dat bedrijven en instellingen makkelijker dat ontbrekende puzzelstukje kunnen vinden.

Hoewel het bouwen van een regionale community onze eerste en belangrijkste doelstelling is, hebben we als AI Hub Midden Nederland nog een tweede doelstelling,. Wij zijn verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie en we proberen de belangen van de regionale ondernemers te vertegenwoordigen aan de tafels in Den Haag en Brussel. Weet ons daar ook voor te vinden!

Bron: ROM Utrecht Region