Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Bestuurders blikken terug op 2019

Het jaar 2019 stond in het teken van het aanbrengen van focus. Dit hebben we verwerkt in het beleidsplan VNO-NCW Stedendriehoek 2018/2019.  We hebben vier focus thema’s geformuleerd met communicatie als verbindend element, namelijk: Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, Cleantech, Human Capital en Ledenbeleid. Bestuurders van VNO-NCW Stedendriehoek blikken terug op afgelopen jaar en de behaalde resultaten!

“Dit jaar hebben we de éérste bijeenkomst voor vrouwelijke managers en ondernemers georganiseerd. We hadden maar liefst 99 deelnemers die kwamen luisteren naar het inspirerende verhaal van Elske Doets over vrouwelijk leiderschap”, vertelt Pascal Hulsegge van JPR Advocaten. Ook de positieve energie op FactorWerk en Perspectief op Werk behoren tot de hoogtepunten voor bestuurslid Pascal. Denk hierbij aan de ondertekening van het regionaal Actieplan ‘Perspectief op Werk’ waarin we gezamenlijk, privaat en publiek, werk maken van de totstandkoming van goede matches tussen vraag en aanbod in onze arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Eén van de focus thema’s is het Ledenbeleid. Ook daar hebben we dit jaar concreet invulling aan gegeven. Het opnieuw inrichten van de ledencommissie Stedendriehoek is dan ook voor Derk Lodiers, voorzitter van de Ledencommissie, hét hoogtepunt van 2019. Met de acht enthousiaste ondernemers die deel uitmaken van de ledencommissie hebben we het regioprogramma 2019-2020 samengesteld.

“Het afgelopen jaar hebben we een enorme efficiency slag gemaakt op het gebied van communicatie om onze leden beter te informeren over wat we doen”, vertelt Annemarie Moezelaar van DJM Bedrijfsdiensten. Dit jaar zijn we begonnen met het ophalen en delen van ledennieuws als een vaste column in onze nieuwsbrief. Ook versturen we een uitgebreide terugkoppeling na onze bijeenkomsten om leden te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen onze vereniging en in de regio. “In 2020 willen we VNO-NCW Stedendriehoek nog beter op de kaart zetten!”.

Voor Ronald van Wetering, bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek en ondernemersvertegenwoordiger in de Strategische Board Cleantech Regio, was het een bewogen jaar. De belangrijkste ontwikkelingen? De ombouw naar een wendbare en gezamenlijke Uitvoeringsorganisatie Cleantech Regio, het succesvolle ‘Kansen voor Overijssel’ en de inzet die we geleverd hebben met betrekking tot de Regiodeal waarin meerdere projecten van onze achterban zijn opgenomen.

Naast de oprichting van de nieuwe ledencommissie en de vele bijeenkomsten, zoals De Rode Loper 2019, Midwinterwandeling en het bedrijfsbezoek bij VDR Bouwgroep, is de voorzitter van VNO-NCW Stedendriehoek Rijn Platteel ook trots op de stevige samenwerking met de gemeente Apeldoorn op diverse dossiers, zoals de Stikstof problematiek en de Omgevingsvisie. Ook de samenwerking in de Economische Alliantie Apeldoorn heeft geresulteerd in mooie resultaten, namelijk 24 projecten die het afgelopen jaar financieel, qua netwerk of middels publiciteit ondersteund zijn door de rol die wij als VNO-NCW Stedendriehoek spelen in het Apeldoornse.

Dit is slechts een greep uit onze resultaten. Het totale overzicht wordt opgenomen in de nieuwsbrief van januari 2020. Voor vragen kan je contact opnemen met regiomanager Loes Klanderman via klanderman@vno-ncwmidden.nl.

Tot slot wensen wij iedereen prettige feestdagen en een ondernemend 2020!