Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Bijeenkomst over aanpassing energiebesparingsplicht

In Nederland kennen we de energiebesparingsplicht. Die verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar. Deze plicht wordt in 2023 aangepast. Dit betekent onder meer dat:

  • De plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben.
  • De plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS).
  • Er voor energie-intensieve bedrijven een onderzoeksplicht energiebesparing geldt.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert regionale bijeenkomsten waarin de voorgenomen wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht nader worden toegelicht. Daarbij haakt ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan.

De bijeenkomsten worden op diverse data en locaties gehouden. In deze regio is de bijeenkomst op 12 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in Apenheul Apeldoorn. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.