Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

‘Blijf investeren in mensen’ – reactie Miljoenennota 2021

15-9-2020 – De begrotingsplannen van het kabinet zijn goed ontvangen bij het bedrijfsleven in Midden- en Oost-Nederland. Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden, de regionale ondernemersvereniging met leden in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht: “Investeringen in energietransitie, de circulaire economie en in innovatieve projecten helpen de hele Nederlandse economie vooruit, niet alleen in de Randstad, ook in de regio’s. Positief is dat er ook flink geïnvesteerd wordt in mensen. Het kabinet, maar ook provinciale overheden, zetten in op het van baan-naar-baan-begeleiden van medewerkers. Belangrijk, want een veranderende economie vraagt om nieuwe vaardigheden, het om- en bijscholen van mensen is essentieel om toekomstbestendig te blijven ondernemen.”

Hierna: reactie VNO-NCW en MKB-Nederland op de Miljoenennota 2021.

Ondernemers positief over koers om investerend uit de crisis te komen

 ‘Deze Rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting (BIK) en tal van andere maatregelen geven vertrouwen.’ Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in reactie op de Prinsjesdagstukken. Volgens de ondernemersorganisaties is het zaak om eendrachtig te blijven samenwerken als sociale partners en kabinet. ‘De afgelopen maanden hebben laten zien wat we voor elkaar kunnen krijgen als we er samen de schouders onder zetten.’

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Op een historische Prinsjesdag waarop de troonrede niet in de Ridderzaal wordt voorgelezen maar in de Grote Kerk, presenteert het kabinet een historische Rijksbegroting. De gebruikelijke reflex in een crisis is bezuinigen en zwaarder belasten van burgers en bedrijven. Nu wordt gekozen voor investeren en dus voor banen. Dat vinden wij heel verstandig.’ Volgens Thijssen kunnen we door het investeringspakket bovendien de economie gaan vernieuwen. ‘We staan als samenleving voor grote opgaven, zoals het klimaatvraagstuk en digitalisering. Het is daarom belangrijk dat de investeringen toekomstgericht zijn. Naast investeren om nieuwe banen te creëren, is het op dit moment belangrijk dat we mensen aan nieuw werk helpen vóórdat ze werkloos worden.’

Zet in de rug

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Met het coronapakket en bijvoorbeeld de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 15 procent voor winsten tot uiteindelijk 400.000 euro kunnen we veel meer mkb’ers komende jaren een zetje in de rug geven. Toch is het zeker nog niet allemaal halleluja. De fiscale maatregelen tegen familiebedrijven rondom box 2, de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het feit dat er nog steeds onbedoeld ondernemers buiten de corona-steunmaatregelen vallen helpen niet. Hier gaan we komende maanden kijken wat we politiek voor elkaar kunnen boksen om dat te verbeteren.’
Ook wil Vonhof dat het kabinet ondernemers langer de tijd geeft – vier in plaats van twee jaar – om uitgestelde belastingen terug te betalen. ‘Anders gaan ondernemers meer dan 35% extra belasting per maand betalen en dat zet juist een rem op investeringen.’

Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland: ‘Het kabinet wil investerend deze crisis uit. Een goede zet vooruit om welvaart en welzijn aan te jagen. Voor alle sectoren is daarbij een snelle oplossing voor de stikstofproblematiek cruciaal. Dat mag geen dealbreaker worden voor investeringen in welke economische sector dan ook.’

Banen scheppen

In de nieuwe plannen van het kabinet komt de geplande verlaging van het hoge tarief van de winstbelasting te vervallen. Een deel van de middelen gaat naar verlaging van de winstbelasting voor het mkb, het overgrote ander deel van de middelen zal worden ingezet voor de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), om zo private investeringen -de motor van toekomstige groei- niet te laten stilvallen. ‘Door dit te koppelen aan een korting op de loonafdracht ontstaat een belangrijke prikkel voor nieuwe banen. Dat is precies wat er nodig is in een crisis,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Contactpersoon VNO-NW Midden

Gerreke de Weijer,
communicatie
06-51279773