Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Bezoek Brussel

Bezoek Brussel : Circulaire Economie | Brexit | Internationale handel

Op 9 en 10 oktober ben ik op uitnodiging van VNO-NCW namens de FOV (Federatie Ondernemerskringen Valleiregio) meegegaan naar Brussel waar steden en regio’s uit de hele EU informatie en ervaringen uitwisselen op thema’s waar ze als stad of regio mee bezig zijn.

Circulaire economie

In de regio Foodvalley is er een specifieke portefeuille voor circulaire economie en het is duidelijk dat dit ook terecht is. In Europa zijn meerdere regio’s actief op dit thema en het bedrijfsleven in die regio’s hebben er baat bij omdat ze sneller en beter voorbereid zijn op veranderingen die sowieso op ons afkomen betreffende de circulaire economie. Neem alleen al wettelijke maatregelen die in verschillende sectoren zullen gaan komen en steeds meer eisen aan circulariteit bij het aanbieden of verrichten van werkzaamheden voor (semi-)overheden.

Heel mooi om te zien in Brussel was dat iedere regio een specifiek onderwerp binnen de circulaire economie oppakt waar extra energie op wordt gezet om zo ook iets toe te voegen voor andere regio’s. Het zou dan goed zijn om een onderwerp of sector te pakken waarin we als regio ook onderscheidend zijn. Natuurlijk betekent dit niet dat je alleen dat focusdeel uitvoert maar wel duidelijk de keuze maakt om op de meeste thema’s binnen circulaire economie informerend, motiverend en bemiddelend te zijn en op een eigen thema onderzoekend, richtinggevend en praktisch uitvoerend. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe daar invulling aan gegeven gaat worden in de regio Foodvalley.

Tussen de verschillende presentaties over circulaire economie zat ook het schoolvoorbeeld uit de Foodvalley van Interface. Wat daar voor mij inspirerend (naast een beetje Foodvalley trots) aan was is dat ze daar op een zeker moment het besluit namen om gewoon de handschoen stevig op te pakken en zijn gestart met een nulmeting en het zetten van duidelijke doelen. Dit zijn we voor onze bedrijfsdoelstellingen al wel gewend maar dit specifiek te doen voor circulariteit vind ik echt prijzenswaardig. Ik hoop dan ook in samenspraak met hen wat inspiratie materiaal te bundelen en ter beschikking te stellen voor het bedrijfsleven in onze regio. Daarnaast wil ik de regio adviseren om door bijvoorbeeld bedrijfskunde studenten in kaart te brengen wat de quick wins en leerpunten uit andere regio’s in Europa zijn op dit onderwerp.

Tip: Check https://www.drawdown.org (100 oplossingen om global warming om te draaien)

Brexit

Vanuit de invalshoeken van permanente vertegenwoordigers, parlementsleden en specialisten kregen de ondernemers een update over de Brexit. Hoewel zowel Juncker als May naar buiten toe (en ook veel nieuwsberichten) vertellen dat men steeds dichter bij een deal komt is het beeld van de ‘insiders’ nog steeds dat de ondernemers zich moeten voorbereiden op een harde Brexit. Vooral de onderliggende emoties in het VK over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland zijn erg moeilijk op te lossen. Dit heeft vooral te maken met hoe verschillend katholieken en protestanten daar naar de mogelijke uitkomsten kijken. Om niet vast te lopen in een uitgebreid politiek stuk wil ik de boodschap van de ‘insiders’ uit Brussel graag aan jullie meegeven: Doe je zaken in of met het VK? Ga je voorbereiden op een harde Brexit!

Tip: Check https://www.hulpbijbrexit.nl (initiatief van VNO-NCW, MKB-NL en de Rijksoverheid)

Internationale handel

Dat de verhoudingen tussen China en de VS veranderen en dat dit invloed heeft op de EU is wel duidelijk. De extra heffingen op aluminium en staal zijn zelfs een voorbeeld wat enkele bedrijven in Nederland direct raakt. Opvallend was dat werd geduid, dat slecht onderhoud van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) een onderliggende oorzaak is van de handelsoorlog tussen de VS en China (en als we niet uitkijken ook de EU). De WTO gaat namelijk uit van een gelijk speelveld in de handel voor alle landen. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld je importheffing voor alle landen in de wereld gelijk moet zijn. Dit schuurt met China omdat zij zich nog verschuilen als ‘land in ontwikkeling’ terwijl ze een loopje nemen met arbeids-, milieu- en intellectueel eigendomsrechten waardoor werkgelegenheid en economische groei in onbalans raken. Dat is precies waar door Trump op wordt ingespeeld.

U denkt: Wat moeten Europa en wij hiermee?

Onze mensen in Brussel hebben daar een duidelijk beeld bij gelukkig en dat stemde mij positief! Het is van belang om als EU te blijven werken aan het verbeteren van onze interne markt waardoor we een sterkere speler zijn op het internationale toneel en een stevig deel van onze handel intern wordt gedaan wat ons minder gevoelig maakt.

De aanwezige parlementariërs stonden dan ook erg open voor aanbevelingen vanuit het bedrijfsleven waarmee de interne markt kan worden versterkt. Een belangrijk te realiseren mijlpaal hierin is het Europese BTW-stelsel wat op de schop gaat vanaf 2019. Daarbij is het de bedoeling dat de BTW percentages op uw facturen aan bedrijven in de EU het BTW tarief gaan bevatten van het land waar u aan levert. Nu klinkt dat lastiger als de huidige ICL leveringen maar voor ondernemers die veel in het buitenland zaken doen gaat het makkelijker worden. Dit omdat die nu vaak BTW aangiftes in verschillende landen moeten doen terwijl we straks alles kunnen indienen via de Nederlandse Belastingdienst. Daarnaast komt de uitzonderingsregel dat verkopers van buiten de EU bij leveringen met een waarde van minder dan € 22,- geen BTW hoeven te betalen te vervallen wat onze concurrentie positie binnen de EU verbetert!

Gerrit Valkenburg, 11-10-2018
Federatie Ondernemerskringen Valleiregio