Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Circulaire raad van Living Lab Regio Foodvalley Circulair opgericht

Circulair ondernemen: investeren in duurzame winst

Om de mensheid blijvend en in balans met klimaat en milieu te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Foodvalley delen de urgentie en noodzaak om circulair te gaan werken. Daarom zijn zij een brede samenwerking gestart onder de naam Living Lab regio Foodvalley Circulair. Zij willen toe naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is. Circulair ondernemen is volgens Living Lab regio Foodvalley Circulair bovendien een kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen. Of zoals één van onze partners zegt: “Circulair ondernemen is investeren in duurzame winst.”

Op 20 december 2019 is een belangrijke nieuwe stap gezet in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. In een feestelijke bijeenkomst is de Circulaire Raad voor het eerst bij elkaar gekomen en officieel geïnstalleerd. De Circulaire Raad gaat het Living Lab advies geven, meedenken en als ambassadeur optreden binnen en buiten de regio Foodvalley.

Living Lab: Verbinden en inspireren

Het Living Lab regio Foodvalley Circulair verbindt 50 partijen afkomstig van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die samen werk willen maken van de Circulaire Economie. Sinds februari dit jaar is het Living Lab actief bezig om in werkplaatsen op o.a. de thema’s Bouw, Voedselverspilling en Meetbaarheid kennisdeling en samenwerking vorm te geven. Daar komen binnenkort ook werkplaatsen voor Waterstof, Industrie en Beleid & Inkopen bij.

Naast de werkplaatsen is er een loket geopend voor vragen van bedrijven en werkt het Living Lab actief samen met de onderwijs en kennisinstellingen om studentenprojecten en onderzoeksvragen te initiëren. Er wordt daarnaast inspiratie geboden door bijeenkomsten, artikelen en filmpjes. Wilt u meer weten over de activiteiten, doelen en partners van het Living Lab: kijk dan op www.regiofoodvalleycirculair.nl. Nieuwe partners zijn van harte welkom en we nodigen u uit om met ons mee werk te maken van een circulaire Foodvalley!

Het Living Lab wordt aangestuurd door de Versnellingskamer en heeft een bescheiden programmabureau voor de uitvoering.

Van links naar rechts: Bart Steman (secretaris programmabureau), Herman van Rijnbach (beleidsmedewerker gemeente Veenendaal, adviseur Versnellingskamer), Marco Verloop (wethouder Veenendaal), Holmer Doornbos (strategisch adviseur van de regio Foodvalley, adviseur Versnellingskamer), Carolien Huisman (programmamanager Living Lab), Mariska de Kleijne (directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn, voorzitter van de Versnellingskamer), Rien Komen (College van Bestuur AERES), Wim Werkman (vicevoorzitter van de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV), vicevoorzitter Versnellingskamer).

Denkkracht en commitment

De Versnellingskamer heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een breder commitment en denkkracht van partijen rondom de circulaire economie. Daarom is een Circulaire Raad in het leven geroepen, die als belangrijkste functie ‘advies en aanjagen’ krijgt. De Circulaire Raad heeft een belangrijke inhoudelijke en aansturende taak om het Living Lab krachtig en effectief vorm te geven.

De Circulaire Raad denkt mee over de voortgang en adviseert over de versnelling van de circulaire economie in de regio. De leden zetten hun expertise, ervaring en netwerk in en zijn ambassadeur. Zij krijgen geen taken en verantwoordelijkheden w.b.t. financiën, toezicht, opdrachtverlening of benoemingen. De Circulaire Raad functioneert daarmee als een Raad van Advies. De bijeenkomsten van de Circulaire Raad zullen tweemaal per jaar plaatsvinden.

Op 20 december is de eerste ‘raadsvergadering’ gehouden bij gastheer ingenieursbureau Boot in Veenendaal. Vrijwel alle leden van de Circulaire Raad waren aanwezig en bespraken gezamenlijk welke rol zij met hun eigen netwerk en kennis kunnen spelen in het Living Lab. Ook is advies gegeven op de thema’s en activiteiten van het Living Lab en werden direct verschillende verbindingen gelegd om projecten en onderwerpen aan te jagen. De leden gaven unaniem aan graag als ambassadeur voor het Living Lab aan de slag te willen waar we als Living Lab erg blij mee zijn! We gaan met elkaar voor een nieuw, succesvol circulair jaar. Dat wensen we u ook toe voor 2020.

 

Van links naar rechts voorgrond: Sebastiaan Berendse (Director Corporate Value Creation – WUR), Maud Hulshof (wethouder gemeente Wageningen, Dagelijks bestuur regio Foodvalley), Arnaud Wilod Versprille, (Olenz notarissen), Robert Strijk (Gedeputeerde provincie Utrecht).

Van links naar rechts achtergrond: Henk Kievit (lector CHE), Geanne van Arkel (adviseur innovatie en duurzaamheid Interface), Fou-Khan Tsang (CEO Alfa accountants), Willem Kuijsten (voorzitter FOV).

 Niet op de foto: Jan Jacob van Dijk (Christelijke Onderwijs Groep), Louise Vet (NIOO-KNAW), Dirk-Siert Schoonman (heemraad Waterschap Vallei en Veluwe), Timo Kruft (TEKA groep)