Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Cirkelregio De Achterhoek

Recent vond de officiële kick-off bijeenkomst van Cirkelregio De Achterhoek plaats. De Regio Deal aanvraag hiervoor is goedgekeurd door de Achterhoek Board. Vanuit VNO-NCW Midden zijn we betrokken bij de voorbereidingen en verdere uitrol van Cirkelregio De Achterhoek, o.a. via het programma CIRCLES. Vanuit dat programma zijn we ook medeorganisator van de workshops SIGMA* die periodiek in de regio’s van VNO-NCW Midden worden georganiseerd.

Ongeveer 40 mensen waren bij de kick-off aanwezig. Zij konden onder andere luisteren naar Willem Huntink, Programmamanager circulaire economie bij de Provincie Gelderland, die het beleid vanuit de provincie presenteerde.

Na de presentaties werd in drie groepen actief meegedacht over het versterken van circulariteit m.b.t. het proces, de producten en projecten. Dit leverde nieuwe ideeën op waarop Cirkelregio De Achterhoek gaat voortbouwen. Denk hierbij aan het idee om via een 3D printer te zorgen dat meer lokaal geproduceerd kan worden, zodat (tussen)producten niet meer uit het buitenland hoeven te komen.

De coöperatie Cirkelregio De Achterhoek wordt binnenkort opgericht via de notaris.  Een ieder die dat wil kan zich hierbij aansluiten. Voor meer informatie kan contact worden gezocht met Twan van Vuren via t.van.vuren@wamenvanduren.nl of met Christian Lorist, via lorist@vno-ncwmidden.nl.

*Wat is SIGMA?
Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen (SIGMA) is opgezet om kansen te bieden voor het bedrijfsleven, het creëren van nieuwe innovaties en werkgelegenheid binnen de provincie. Het is een programma dat bedrijven helpt opnieuw en op een andere manier te kijken naar de te gebruiken energie, grondstoffen en afval- en reststromen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een methode om innovatie in de industrie te versnellen.

De aanpak blinkt uit in eenvoud en gaat helemaal back to basics: breng zoveel mogelijk bedrijven uit alle sectoren in quick-win workshops bij elkaar. Laat hen in een razend tempo zo veel mogelijk informatie uitwisselen over grondstoffen, afvalstoffen, energie en andere innovatieve ideeën. Dat levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven op. Maar niet alleen tussen bedrijven, ook kunnen er interessante uitwisselingen plaatsvinden tussen bijvoorbeeld een groot ziekenhuis en een bedrijf. Ook de kennisinstellingen worden ingeschakeld om aanvullend onderzoek uit te voeren.

Kortom het draagt bij aan meer innovatie, economische groei en vermindert de milieudruk.

Presentaties
Klik hier voor de presentaties tijdens de Kick-off Cirkelregio De Achterhoek.