Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Commissie: Lidstaten mogen bedrijven steunen met kapitaalinjecties, mogelijk Europees fonds ter ondersteuning

11-05-2020 – Vrijdag heeft de Europese Commissie nieuwe regels voor de herkapitalisatie van bedrijven gepubliceerd. Het toepassingsgebied van de tijdelijke staatssteunregels die de Commissie opstelde om bedrijven door de coronacrisis te helpen, wordt hiermee uitgebreid. Lidstaten mogen nu ook kapitaal en achtergestelde leningen aan bedrijven toekennen. Met de nieuwe regels hoopt de Commissie bedrijven overeind te kunnen houden zonder buitensporige concurrentieverstoringen op de interne markt te veroorzaken.

Herstel pre-corona kapitaalposities
Daartoe worden verschillende voorwaarden aan herkapitalisatie gesteld. Ten eerste moeten bedrijven die de steun ontvangen levensvatbaar zijn. Concreet betekent dit dat een bedrijf voor het uitbreken van de coronacrisis (eind 2019) nog zonder grote financiƫle problemen moet hebben geopereerd. Het doel van het nieuwe instrument van de Commissie is om de pre-corona kapitaalposities van bedrijven te herstellen. Als een bedrijf voor de crisis al in slecht vaarwater verkeerde, moet het van andere instrumenten gebruikmaken. Bedrijven die wel steun ontvangen, krijgen niet meer kapitaal dan dat wat nodig is om de situatie van voor de crisis te bereiken.

Exitstrategie
Daarnaast mogen bedrijven die gebruik maken van het instrument geen dividenden herverdelen of bonussen uitkeren. Op deze manier wil de Commissie voorkomen dat bedrijven langer gebruik maken van de regeling dan noodzakelijk is. Bovendien moeten bedrijven waarvan de overheid meer dan 25 procent van de aandelen opkoopt een exitstrategie aandragen. Als aandelen na 6 jaar (beursgenoteerde bedrijven) of 7 jaar (alle andere bedrijven) nog in handen zijn van de overheid, moet het bedrijf herstructureringen doorvoeren.

Duurzaamheid
Aan gebruik van het instrument worden op Europees niveau echter geen voorwaarden gesteld op het gebied van duurzaamheid. De Commissie geeft aan dat het aan de lidstaten is om mogelijke voorwaarden te stellen die gekoppeld zijn aan de groene en digitale transities. Ook worden bedrijven die gebruikmaken van het instrument wel gevraagd om aan te geven hoe zij de verkregen steun willen gebruiken om de transities door te voeren.

Equity fonds
Volgens de Commissie bestaat er een risico dat bedrijven in lidstaten met grotere financiƫle reserves meer steun zullen ontvangen dan bedrijven in landen die krap bij kas zitten. Om de verstoringen in het gelijk speelveld tegen te gaan die hierdoor zouden kunnen ontstaan, overweegt de Commissie een equity fonds in het leven te roepen dat lidstaten met kleinere reserves ondersteunt bij het verlenen van steun aan bedrijven. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zei eind vorige week dat de precieze invulling van de werking van het fonds nog nader te bepalen is.