Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Coronacrisis en vooruitdenken

Afgelopen weken hebben overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen alles op alles gezet om – veilig en verantwoord – te kunnen functioneren binnen de 1,5 meter samenleving en zich zoveel mogelijk voor te bereiden op de geleidelijke opening up. En dat is beloond! “We zijn verheugd dat er weer meer kan want dat zet economisch pas echt zoden aan de dijk”, aldus Karel Heijink, directeur VNO-NCW Midden. “Dit hebben we met zijn allen verdiend maar het blijft oppassen zodat we deze economische en maatschappelijke ruimte kunnen handhaven en verder uitbreiden”.  

 Voor enkele sectoren blijft het nog afwachten wanneer zij weer open mogen en-/of economische gas bij kunnen geven. Daarnaast is het onvermijdelijk dat meer bedrijven failliet gaan ondanks de financiële steunpakketten van de overheid, doordat zij bijvoorbeeld een beperkte productiecapaciteit hebben of vraaguitval door verminderd consumentenvertrouwen.

Ruimte om te experimenteren

Door de uitzonderlijke situatie waarin we door de corona uitbraak in terecht zijn gekomen heerst er grote onzekerheid. Een bedrijfssector die voorheen nog als gezond te boek stond ziet zijn markt dalen en beleid opgesteld door overheden wordt ingehaald door de actualiteiten. Niet alleen ondernemen in de 1,5 meter samenleving is een grote uitdaging, ook overheden en onderwijsinstellingen staan voor grote veranderingen en uitdagingen. Heijink: “Juist daarom moeten we vooruitdenken, van elkaar leren en in gesprek blijven over wat er mogelijk is, hoe we de economie kunnen herstellen en aanjagen en innovaties gestimuleerd worden”.

Het is belangrijk om alle mogelijkheden te benutten om bedrijven, en dus personeel, aan het werk te houden. Daarvoor moeten we het investeringsniveau op peil houden en ervoor waken dat projecten en investeringen – onnodig – stil komen te liggen maar moeten we ook ruimte creëren om te experimenteren. Corona dwingt ons allemaal om inventief te zijn.

Speelveld voor ondernemers

De protocollen opgesteld door de branches vormen het speelveld voor ondernemers in de 1,5 meter samenleving. VNO-NCW, MKB Nederland en het Rijk hebben protocollen en praktijkvoorbeelden verzameld en beschikbaar gesteld op www.mijncoronaprotocol.nl om ondernemers houvast te geven in hoe zij veilig en verantwoord kunnen ondernemen. Maar het biedt overheden en onderwijsinstellingen ook inzicht in de nieuwe manier van werken en de uitdagingen waar het bedrijfsleven voor staat. De website wordt wekelijks aangevuld met definitieve protocollen en informatie over de 1,5-metereconomie.