Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Dag van de 1000 Voorbeelden op 14 maart

Er komen steeds meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsmarkt wordt steeds inclusiever. Dat wordt gevierd op donderdag 14 maart, de Dag van de 1000 Voorbeelden. Op deze dag worden werkgevers, die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, in het zonnetje gezet en andere ondernemers geïnspireerd om hun goede voorbeeld te volgen. Dit is het derde jaar dat een Dag van de 1000 Voorbeelden wordt georganiseerd.

Tijdens de Dag van de 1000 Voorbeelden is er een 1000 Voorbeelden Festival in Den Haag en vinden in bijna alle arbeidsmarktregio’s activiteiten plaats. In Midden Nederland staan er ook veel events op de agenda. Om wat voorbeelden te noemen: wethouders in Rivierenland reiken een inclusieprijs uit. In Utrecht wordt een werkgeverstour georganiseerd met wethouders en WSP en in Zwolle worden 15 inclusieve werkgevers op een bijzondere manier bedankt. In de Achterhoek en Amersfoort worden congressen georganiseerd. Ook in Flevoland en Midden Gelderland vinden werkgeversbijeenkomsten plaats.

Initiatief
De Dag van de 1000 Voorbeelden is een initiatief van het project ‘Op naar de 100.000 banen,’ dat namens werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland werkgevers inspireert en informeert rond de Banenafspraak. De activiteiten worden georganiseerd door het projectteam, regionale werkgeversverenigingen of de WerkgeversServicePunten.

Meer informatie is te vinden op www.opnaarde100000.nl/dag-van-de-duizend-voorbeelden/. Hier staat een overzicht van evenementen en ook een toolkit met campagnemateriaal voor de te organiseren evenementen; onder andere logo’s, aanmeldformulieren persberichten en beeldmateriaal.