Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

De Omgevingswet komt eraan, wat nu?

De Omgevingswet gaat 26 bestaande wetten vervangen, waaronder de Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Bodembescherming, Wet Geluidhinder en Wet Natuurbescherming. De bedoeling is dat deze wet het aanvragen van een vergunning makkelijker en sneller maakt. Maar het vraagt in elk geval tijdens de overgangsfase wel alertheid om te zorgen dat uw belangen goed in de nieuwe omgevingsplannen komen te staan!

Gaat die nieuwe wet dan ook eisen en voorschriften veranderen voor mij?

De nieuwe wet gaat voor vele bedrijven eisen en voorschriften veranderen; dit hangt sterk samen met de ontwikkelingswensen en toekomstvisie van het bedrijf. Maar ook in hoeverre uw bedrijf in compliance is, ofwel of de organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en daarmee de vergunningen en meldingen nu al op orde heeft. Is dat zo? Dan gaat er niets veranderen en zal de huidige vergunning of melding over gaan naar een vergunning of melding onder de nieuwe Omgevingswet. Bent u, onder de nieuwe Omgevingswet, niet meer vergunnings- of melding plichtig dan worden de huidige voorschriften nog als maatwerkvoorschriften gezien en kunt u een verzoek doen tot wijziging van de voorschriften om aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet en haar besluiten.

Nu al te weinig milieuruimte? Let dan op!

Is uw bedrijf niet in compliance en is er nu al te weinig milieuruimte vergund, dan is het zaak om alert te zijn en in actie te komen. Onder de nieuwe Omgevingswet worden de bestemmingsplannen getransformeerd tot Omgevingsplannen waarin ook de milieuaspecten vastgelegd worden, zoals waterkwaliteit, luchtkwaliteit, geur- en lichthinder. Dit houdt in dat wanneer u onvoldoende geluidruimte hebt en dit niet tijdig aanpast in het nieuw vast te stellen Omgevingsplan, de verouderde en niet passende geluidruimte wordt opgenomen. Met als gevolg dat u bij handhaving of toekomstige wijzigingen niet alleen tegen een niet-passende milieuvergunning aanloopt maar ook een niet passend Omgevingsplan (lees: bestemmingsplan). Het traject om dit aan te passen is niet eenvoudig, én kostbaar.

Participatie met omgeving

Nog niet alles is duidelijk ten aanzien van de nieuwe wetgeving. Wel weet men dat ook voor milieu weer leges ingevoerd gaan worden, financiële zekerheid verder uitgebreid zal worden en participatie met de omgeving een verplicht onderdeel wordt. De participatie heeft voordelen ten opzichte van de Omgevingsplannen en Omgevingsvisies die worden opgesteld. De overheid moet namelijk haar omgeving hierbij betrekken. Een kans voor het bedrijfsleven om de ruimte voor bedrijven goed vast te leggen. Maar participatie betekent ook dat de omgeving van het bedrijf nauwer betrokken moet worden bij de bedrijfsplannen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Kortom een belangrijke wijziging waar wij u als lid van VNO-NCW Midden graag over op hoogte houden de komende tijd. Wilt u niet langer wachten? Raadpleeg dan uw ‘vergunningsadviseur’ of kom naar de masterclass bij Fooddock in Deventer op 6 juni. Bekijk ook de factsheet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de Omgevinsgwet voor meer informatie. Factsheet Omgevingswet

  • Tip: op 6 juni wordt bij Fooddock in Deventer een Masterclass ‘Omgevingswet voor bedrijven’ georganiseerd. Tijdens de masterclass wordt u voorbereid op de Omgevingswet én worden de juridische gevolgen voor u inzichtelijk gemaakt. Aanmelden kan hier.

Edwin van der Strate

Bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek en Manager bij Tauw