Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

De provincie steunt groeiambities!

Duurzame groei van ondernemers is essentieel voor de ontwikkeling van de provincie Flevoland. De provincie heeft daarom diverse instrumenten, financieel en niet-financieel, die de ondernemer helpen om zijn bedrijf te versterken en te laten groeien. Een van de instrumenten is de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland, die voor het eerst samen met de bedrijfskringen en VNO-NCW Flevoland tot stand is gekomen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 23 mei 2017 nadere regels vastgesteld voor de voucherregeling Ondernemerschap. Onderdeel van deze regeling is een tussentijdse evaluatie die aanleiding heeft gegeven om de nadere regels te wijzigen. Met de wijziging van de nadere regels sluit de voucherregeling beter aan op de doelgroep en kan de regeling efficiƫnter worden uitgevoerd.

In de wijziging is ook een nieuwe voucher opgenomen voor de ondernemers die de ambitie en potentie hebben om hun internationaal verdienvermogen te vergroten. De wijziging in de nadere regels ligt van 3 februari 2020 tot en met 16 maart 2020 ter inzage.

Na verwerking van eventuele opmerkingen gaat de regeling ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten, waarna de gewijzigde regeling in het voorjaar beschikbaar wordt voor ondernemers. U Wordt hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

Hier vindt u meer informatie over de inhoud van de wijziging en over de procedure van inspraak.