Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Meer kans op een baan met terugdringen van schulden

Het is ondertussen algemeen bekend dat leven in armoede en schulden een negatieve invloed heeft op de leefsituatie, de gezondheid en zelfs het IQ van mensen. Deze negatieve invloed verkleint onder andere de kansen op het vinden en behouden van werk. Werkzaak Rivierenland en UWV willen juist dat talent werkt voor Rivierenland. Maar wat als schulden, of geldzorgen dat in de weg staan? Om die rede slaan het UWV en Werkzaak Rivierenland de handen ineen om actie te ondernemen op het terugdringen van schulden zodat werkzoekenden eerder uitstromen naar werk, of langduriger kunnen blijven werken.

Met het geld vanuit Perspectief op Werk kan kleinschalig worden geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak. Enerzijds informeren we werkzoekenden over geldzaken, juíst wanneer het budget veranderd en anderzijds geven we onze professionals praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan.

Preventie van schuldenproblematiek
In een actieve workshop, onder leiding van PLANgroep, krijgen werkzoekenden meer inzicht in geldzaken, informatie over de gevolgen van inkomensdaling door life-events en tips om daar vroegtijdig op in te spelen. Ook het thema geldzorgen en schulden maken we bespreekbaar. Aanvullend aan deze training kunnen deelnemers zich inschrijven voor een persoonlijk gesprek met een belastingconsulent. Met als doel de juiste toeslagen te ontvangen en een correcte belastingaangifte te doen waardoor teruggave of schulden in beeld zijn en actie ondernomen kan worden.

Lezing en verdiepende workshops
Nadja Jungmann verzorgt een inspirerende lezing en verdiepende workshops waardoor professionals actuele inzichten uit de hersenwetenschappen én praktische handvatten krijgen om in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan. Met als doel leren om op een andere manier te kijken naar de cliënt met geldzorgen en onze eigen dienstverlening.

Heeft u vragen? De project coördinatie is in handen van Jardy ten Kleij van Werkzaak Rivierenland. Mail uw vraag naar jtkleij@werkzaakrivierenland.nl.

De samenwerkende organisaties in dit project: Financieel Fit, de gemeenten Tiel, Culemborg, Zaltbommel, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal, UWV en Werkzaak Rivierenland.