Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Economic Board Noord-Veluwe: brede zorg, maar positieve vooruitgang

Op 26 mei kwam een afvaardiging van de Economic Board Noord-Veluwe voor het eerst sinds de corona-crisis bij elkaar. Tijdens het overleg werd uitgebreid stilgestaan bij de impact in onze regio, sectorbreed van onderwijs tot bedrijfsleven.

Vooruitkijken

In de onzekere tijd met de gevolgen van het corona-virus loopt veel bedrijvigheid ‘gewoon’ door. Juist nu is het belangrijk de blik op de toekomst te houden met oog voor de ontwikkelingen. De bedrijfseconomische effecten van het corona-virus verschillen per sector en daarbinnen ook weer per bedrijf. Door het internationale karakter heeft de invulling van de supply-chain een grote invloed. Ondanks de ‘crisis’ gaan heel veel bedrijven zoals ‘gewoon’ door, bijvoorbeeld de bouw.

De effecten van het corona-virus zijn direct zichtbaar in de dienstverlening: tertiaire sector met de contacten en voor de quartaire sector speelt naast de gezondheidszorg ook de voorbeeldfunctie van de overheid, bijvoorbeeld met ‘verplicht’ thuiswerken. De aanwezigen in het Economic Board-overleg vanuit ondernemers, onderwijs en overheid vonden unaniem dat het belangrijk is zaken op te blijven pakken binnen wat verantwoord is. Een ‘crisis-beeld’ heeft een zichzelf versterkende werking. En het ‘nieuwe normaal’ moet geen vast beeld zijn, want dan worden noodzakelijke ontwikkelingen geremd.

Sociaaleconomische schade beperken

Op onderdelen zullen zaken anders worden (bijvoorbeeld meer thuiswerken), maar heel veel zaken moéten weer zo snel mogelijk naar het ‘oude normaal’ om de sociaaleconomische schade zoveel mogelijk te beperken. Belangrijk is dat de overheid zaken in de overbruggings- en herstelfase ook pro-actief blijft oppakken net zoals nu in de crisisbeheersing. Belangrijk is het naar voren halen van werkzaamheden/opdrachten. Vanuit de Economic Board Noord-Veluwe klinkt een nadrukkelijk beroep op gemeenten om ook opdrachten naar voren te halen, in navolging van rijk en provincies.

De Economic Board houdt ook in deze tijd vast aan de vernieuwde werkwijze die begin 2020 is ingezet. Hierin richt zij zich op concrete projecten en de financiering daarvan. De projecten richten zich op drie thema’s, te weten innovatie, vestigingsklimaat en onderwijs & arbeidsmarkt en kennen elk hun eigen projecttrekker.

Meer informatie?
Bekijk het Jaarplan van de Economic Board Noord-Veluwe »