Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Europese bijdrage voor slimme CO2-reductie in Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan ‘Slimme CO2-reductie’. Voor innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM is 18 miljoen beschikbaar. Een investering van 35 miljoen euro in de regionale economie.

OP Oost stimuleert ondernemers in Overijsel en Gelderland om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote) ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden vormen de belangrijkste doelgroep.

Slimme CO2-reductie
Samenwerkende organisaties die plannen hebben om grondstoffen en/of energie te besparen, schone energie te winnen en/of op te slaan, kunnen een subsidie aanvragen voor ‘Slimme CO2 reductie’. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit drie of meer onafhankelijk samenwerkende organisaties. Ook kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen hiervan deel uitmaken. De subsidie bedraagt minimaal € 350.000,- en maximaal € 2.000.000,- per aanvraag.

Afgrofood, Health & HTSM
Onder de noemer ‘Algemene Innovatie’ kan subsidie worden aangevraagd voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development). In deze projecten werken drie of meer onafhankelijke organisaties samen aan innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM. Een subsidie bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €2.000.000 per aanvraag.

Aanvragen indienen
De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober 2019 en de toekenning vindt plaats volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat complete subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. Aanvragen is niet meer mogelijk nadat het beschikbare budget is toegekend. Voor meer informatie zie www.op-oost.eu.

OP Oost 2014-2020
In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. De EU stelt hiervoor €101 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland dragen samen €68 miljoen bij. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten, werken twee of meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking, met soms verrassende partners, komt nieuwe techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten.

Noot voor de redactie
Meer informatie: Michel Hulsink (026) 359 90 22 (Gelderland), Marten Hellendoorn Tel: (038) 4999233 (Overijssel)