Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Aansluiting tussen mens en werk: een uitdaging voor het management

28 februari 2019 | 14.30 - 18.00 uur | Apeldoorn

In het kader van arbeidsmarktonderzoek organiseert VNO-NCW Midden samen met AWVN en het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie op donderdag 28 februari 2019 een bijeenkomst. Doel hiervan is om een open gesprek te hebben over de vraag hoe om te gaan met sociale innovaties. Waarbij de mens met zijn talenten en capaciteiten centraal staat, in plaats van de baan of de functie.

Deze bijeenkomst kent een andere aanvangstijd dan de reguliere HR-bijeenkomsten, namelijk van 14.30 tot 18.00 uur.

Achtergrond van het onderzoek
Steeds meer mensen komen niet meer in aanmerking voor een plaats op de (reguliere) arbeidsmarkt door een groeiende misfit tussen hun mogelijkheden en capaciteiten en de eisen die arbeidsmarkt stelt. Tegelijkertijd zullen de tekorten flink oplopen, tot ruim 250.00 einde juni 2018 (CBS Statline 2018) en mogelijk zelfs 600.000 in 2030 (Van Duin & Garssen, 2010). Bovendien blijkt uit grootschalig onderzoek dat slechts 10% van de mensen bevestigend antwoordt als je ze vraagt of ze de kans hebben het werk te doen waar ze het beste in zijn. Kortom, voor het management binnen organisaties zal de komende jaren de uitdaging liggen hoe de arbeidsorganisatie zodanig ingericht kan worden dat het werk beter aansluit bij de beschikbare talenten van mensen, zodat al het arbeidsmarktpotentieel wordt benut.

Samen met het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie en de Universiteit van Tilburg zijn we op zoek naar werkgevers die binnen de eigen organisatie activiteiten hebben ondernomen in het kader van sociale innovaties gericht op het bevorderen van de aansluiting tussen mens en werk of daartoe ideeën hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld in de vorm van ‘inclusief HRM/inclusief ondernemen/werkgeven’.

Tijdens de bijeenkomst zullen twee onderzoekers van de Universiteit van Tilburg een korte presentatie geven over het thema en de achtergrond en willen graag hierover met je in gesprek te gaan. Daarbij zullen de volgende vragen centraal staan:

  • Hoe richt je de arbeidsorganisatie in zodat het werk beter aansluit bij de talenten en behoefte van de mens.
  • Welke barrières en knelpunten spelen hierbij een belangrijke rol?
  • Wat heeft het opgeleverd in termen van fit tussen mens en werk, en welbevinden van mensen? Maar ook voor de prestaties, zowel van individuele medewerkers als de organisatie in zijn geheel?

Graag gaan we met je in gesprek en bieden we je graag een platform om ervaringen van collega’s te horen en geven we voeding aan dit onderzoek! Om een zo groot mogelijk interactie te kunnen bieden zijn er maximaal 15 plaatsen beschikbaar.