Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Broodje B-lunchbijeenkomst

14 november 2018 | 11.30 - 13.30 uur | De 'Malietoren' | Den Haag

Klimaat- en energietransitie. Praten of vooral doen?!

Klimaattafels. Afspraken. Haalbaarheid. Betaalbaarheid. Doelen halen. Meedoen. Keuzes kabinet. Kennis. Tempo. CO2. Gas. Elektrisch. Waterstof. Circulair. Energie. Veranderen. Wie betaalt de rekening? Andere landen en werelddelen. Het jaar 2050? Innovatie. Pas op de plaats. Versnellen. Groene Groei. Praten. Doen.

Ziet u door de bomen het bos nog?

Hoe staat het met de klimaat- en energietransitie? Veel praten of vooral doen?!

Wat zijn de praktijkervaringen vanuit de bouw en de installatietechniek? Dé sectoren die van grote invloed zijn op de klimaatdoelstellingen die we willen realiseren naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Alweer drie jaar geleden werd dat verdrag getekend. De tijd dringt,….ook als het gaat om de circulaire economie.

Waar staan we in de discussie? Technisch kan er veel. Maar hoe krijgen we de transities ‘echt’ van de grond en zorgen we dat mensen meedoen en overzien welke keuzes ze kunnen maken zodat ook de vraagkant naar verandering, andere producten en andere diensten van onderop wordt vergroot.

Wilt u ook van de hoed en de rand weten en meepraten? Kom dan naar de Broodje B Lunchmeeting op 14 november waar we met praktijkdeskundigen en beleidsmakers over het thema van gedachten wisselen. Er is volop gelegenheid voor uw vragen en voor discussie.

U bent van harte welkom.

Programma 

11.00 uur – Inloop met koffie

11.30 uur – Opening en welkom door dagvoorzitter van de Broodje-B Lunchmeeting;

Inleidingen:

  • Helen Visser, programmamanager duurzaamheid bij Bouwend Nederland over de vraag hoe de bouw optimaal kan inspelen op de klimaat- en energietransitie. Wat is er voor nodig? En hoe raken eigenaren van woningen en gebouwen ‘echt’ betrokken zodat de klimaat- en energietransitie plaatsvindt in volle omvang?
  • Henk Willem van Dorp, van Van Dorp Installaties deelt zijn ervaringen over de beweging naar een circulaire economie, de kansen voor innovaties en de vraag hoe hierin de samenleving mee te nemen. Wat kan er al en wat zit er aan te komen?

Ook de vraag hoever we nu staan als het gaat om de klimaattafels, de afspraken en de keuzes die het kabinet moet maken stellen we aan de orde en wordt toegelicht.

Er is volop gelegenheid voor vragen en discussie en na deze bijeenkomst.

13.00 uur – Afsluiting en informeel samenzijn onder het genot van een broodje.