Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Je bedrijfsdak is geld waard!

12 december 2019 | Arnhem

Kom dat dak op!
93,5% van de potentieel geschikte bedrijfsdaken in Nederland wordt (nog) niet benut. Ook in Gelderland vallen nog veel daken te winnen. Een mooie uitdaging voor de regio want we hebben een ambitieus doel: 55% CO2 reductie in 2030.

Efficiënt en doeltreffend:
Om die 55% te halen, zullen we gebruik moeten maken van duurzame energie, geproduceerd door windmolens en zonnepanelen. In de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk windmolens op zee en zonnepanelen op daken de voorkeur ten opzichte van wind op land en grootschalige zonneweides. Een begrijpelijk uitgangspunt: zo gaan we efficiënt om met de beschikbare ruimte en houden we de impact op onze leefomgeving zo klein mogelijk.

Expertsessie:
Het is tijd voor de volgende, praktische stap. In het kader van het Gelders Energieakkoord nodigen VNO-NCW Midden en Kiemt je graag uit voor een expertsessie. Om tot concrete oplossingen te komen waarmee we de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken kunnen versnellen, hebben we een dynamisch programma opgesteld.

Programma:

19.30 uur            Ontvangst

20.00 uur           Welkomstwoord Franske van Duuren en Christian Lorist

20.10 uur            Experts aan het woord:

*  Diverse pitches van initiatiefnemers
*  Roy Ellenbroek (provincie Gelderland)
*  Janneke Slingerland (Christenunie)

20.30 uur            Werken aan oplossingen

21.00 uur             In gesprek met experts, politici en de zaal

21.30 uur             Borrel

Datum en locatie:
Je bent van harte welkom op 12 december van 19.30 – 22.00 uur bij Geniet in de Weerd (Weerdjesstraat 168, Arnhem). Ben jij erbij? Meld je dan via onderstaande button voor 11 december aan. Bij voorbaat dank en graag tot 12 december!