Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Kennismaking VVD-fractie Provinciale Staten Utrecht

20 juni 2024 | 19.30 - 22.30 uur | Utrecht

De economie en de positie van ondernemers daarbinnen gaat de provinciale VVD-fractie zeer aan het hart. Waar belangen als natuur, stikstof, woningbouw, mobiliteit van alle partijen veel aandacht krijgen, is de VVD-fractie vaak de enige die ook aandacht vraagt voor economische ontwikkeling op de korte en langere termijn.

Om die reden willen de VVD Statenfractie Provincie Utrecht en de VVD Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en digitalisering op 20 juni a.s. op het Provinciehuis van Utrecht met leden van VNO-NCW provincie Utrecht om de tafel om te horen wat er bij jullie speelt en waar zorgen zitten. Dit helpt om agenderend in de politiek te zijn want keuzes die gemaakt worden in de politiek raken de ondernemers! Welke ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst, waar kan de provincie (samen met gemeenten en ministeries) bij helpen en tegen welke belemmeringen lopen bedrijven op?

Centraal bij deze bijeenkomst staat de kennismaking tussen VNO-NCW Midden leden, MKB-Utrecht, VVD Statenfractieleden en VVD Gedeputeerden. Daarnaast zullen er aan de hand van een aantal thema’s, die raakvlakken hebben met de provinciale politiek, discussies plaatsvinden.

In het programma is aandacht voor:

  • Introductie op vraagstukken
  • Vraagstukken met betrekking tot onderwijs en arbeidsmarkt
  • Vraagstukken met betrekking tot wonen en werknemers
  • Vraagstukken met betrekking tot de energievisie
  • Vraagstukken met betrekking tot bereikbaarheid (mobiliteit)
  • Uitgestoken hand naar ondernemers: “waar worstelen de ondernemers mee?”

Wil jij aanwezig zijn bij deze kennismaking en in gesprek met de VVD-fractie? Meld je dan aan via onderstaande button.

Heb je prangende vragen of een thema waar je graag over zou willen discussiëren, lever deze dan alvast o.v.v. Kennismaking VVD-fractie aan via event@vno-ncwmidden.nl