Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Marktdag Aanbesteden Achterhoek

3 oktober 2019 | 13.00 - 17.30 uur | DRU Coltuurfabriek | Ulft

Kom op 3 oktober 2019 naar de Marktdag Aanbesteden Achterhoek. Het kernthema van deze bijeenkomst is uiteraard aanbesteden. Maar belangrijk daarbij is dat ‘meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking’. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement.

Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennismaken

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur: Ontvangst/inloop
13.30 uur: Opening door Ben Hiddinga (wethouder gemeente Oude IJsselstreek)
13.35 uur: Programma

  • De ontwikkeling naar meer lokaal/regionaal, sociaal en duurzaam aanbesteden!
  • Inleiding Actieagenda Beter Aanbesteden
  • De Achterhoek Draait Door o.l.v. Hans Bakker met Martin Som (wethouder gemeente Montferland), Andre Lurvink (inkoopcoordinator gemeente Oost Gelre), Jan van Ulst (directeur De Groenmakers), Bart Loose (directeur NTP Groep-Zevenaar)

14.15 uur: Eerste ronde workshops
15.15 uur: Pauze
15.30 uur: Tweede ronde workshops
16.30 uur: Sluiting en netwerkborrel

Je kunt kiezen uit de onderstaande workshops. Graag aangeven welke twee workshops je voorkeur hebben.

Workshop 1 Samenwerken in bouwteams
Bouwteams zijn een beproefd middel om de uitvoeringskennis van de aannemer bij het ontwerp te kunnen inzetten. Maar bij aanbestedingen zijn we gewend dat er een vastgesteld ontwerpdocument ligt, waarop alle inschrijvers hun prijs moeten baseren. Bouwteams en aanbestedingen lijken dan ook moeilijk te verenigen. Maar wat als we nu eens een ‘plek aan tafel’ aanbesteden in plaats van een vastgesteld contractdocument? Wat als we een partner selecteren die met de opdrachtgever meedenkt over het meest duurzame en veilige ontwerp, met de minste hinder binnen het vastgestelde budget? Dan komen alle voordelen van het bouwteam ineens in beeld, terwijl er ook keurig aanbesteed is. In de workshop gaan we bekijken in welke gevallen een bouwteam aanbesteed kan worden. En welke tools daar inmiddels voor zijn. Wat kun je ermee bereiken? Maar ook: welke risico’s kleven eraan?

Inleiding: Joost Fijneman, senior Programmamanager CROW

Workshop 2 Klimaatneutraal en circulair inkopen
De gemeente Winterswijk ziet kansen op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen en heeft in 2018 hiermee een concrete start gemaakt. De eerste circulaire aanbesteding is inmiddels afgerond en een kenniskaart met tips en tricks over hoe circulair contractmanagement kan worden geïmplementeerd bij een aanbestedende dienst, is gepubliceerd.

In 2019 krijgt dit een vervolg met nieuwe circulaire aanbestedingen. Roelofs adviesorganisatie richt zich op een duurzame en circulaire vernieuwing van de infrastructuur en onderscheidt zich als kennisbedrijf op het gebied van milieu, mobiliteit, riool- en infratechniek. Zij gaan de gemeente Winterswijk ondersteunen op het gebied van circulair aanbesteden in de openbare ruimte en ing. Van den Broek licht dit toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Circulaire ontwerpprincipes en het meetbaar maken van circulaire oplossingen worden ook hierbij gepresenteerd.

Inleiding: Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator bij de gemeente Winterswijk en Robby van den Broek, hoofd kenniscluster energie & milieu bij Roelofsgroep

Workshop 3 SROI in de Achterhoek: Toelichting bouwblokken, opinie en behoeftepeiling werkgevers Achterhoek.
Het WSPA streeft naar een eenduidige werkwijze omtrent SROI in de Achterhoek. In samenwerking met omliggende regio’s is een werkwijze ontwikkeld met behulp van de bouwblokkenmethode. In deze sessie wordt een korte toelichting gegeven op deze werkwijze en wordt daarna de discussie aangegaan over de behoefte van jullie als werkgever.

Inleiding: Casper Kuijpers, adviseur SROI WerkgeversServicePunt Achterhoek

Workshop 4 Hoe kunnen ondernemers meedoen met aanbestedingen? Lokaal of regionaal. Hoe wordt de tool Negometrix ingezet?
Opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan met elkaar in gesprek over meedoen met aanbestedingen. Waar lopen we met elkaar tegen aan en hoe kunnen we het beter doen. Het systeem Negometrix dat door gemeente wordt gebruikt kan een tool zijn.

Inleiding: Marcel Rutjes en Michel de Croes, projectleiders gemeente Doetinchem

Workshop 5 CO2-reductie in Groen, Grond & Infra: realistisch, haalbaar en betaalbaar
Bij het uitvoeren van GWW en groene projecten wordt CO2-reductie gerealiseerd door aannemers. Aanbestedende Diensten eisen bij inschrijving soms het certificaat CO2 Prestatieladder. Leidt het hebben van een certificaat werkelijk tot CO2-reductie?

Welke invloed hebben Aanbestedende Diensten op CO2-reductie en op de toegevoegde waarde van een certificaat CO2 Prestatieladder?

De meeste aannemers hebben maatregelen genomen. Nu zijn de opdrachtgevers aan zet.

Inleiding: Nico Willemsen, beleidsmedewerker en secretaris Grondverzet & Cultuurtechniek Cumela

Kortom, een aantrekkelijk programma dat u niet wilt missen!