Masterclass Internationalisering

21 juni 2023 | 15.30 - 18.30 uur | Wilp

Internationale expansie, Europese samenwerking en EU subsidies

Samenwerken in Europa, starten in het buitenland? De Europese Unie stelt via verschillende subsidie- en financieringsprogramma’s budgetten beschikbaar voor het stimuleren van innovaties en investeringen die een positieve maatschappelijke impact hebben. De programma’s kennen een enorme reikwijdte en bieden ondersteuning van fundamenteel (wetenschappelijk) onderzoek tot uiteindelijke marktintroductie. Voor bijna elk type organisatie binnen diverse sectoren zijn er mogelijkheden. In alle gevallen is een bijdrage aan Europese beleidsdoelen essentieel, prioriteiten liggen hier onder andere op het gebied van Digital en Duurzaamheid (Green Deal).

Ben jij al actief in het buitenland en wil je daar méér uithalen? Wil jij graag op de hoogte blijven van de laatste stand van deze programma’s en hoe de overheden (Europees/Nationaal) je kunnen helpen met subsidies? Neem dan op 21 juni a.s. deel aan de masterclass over buitenlandse expansie en EU subsidies. Deze masterclass wordt georganiseerd door VNO-NCW Midden i.s.m. Vindsubsidies en Venntiv.

Tijdens deze masterclass hoor je meer over Schoneveld Breeding en hun activiteiten in het buitenland en inspireert MKB Trade Office je aan de hand van enkele praktijkcasussen. Verder zullen Vindsubsidies en Venntiv toelichten wat Europese subsidies inhouden en bespreken zij een aantal succesvolle projecten.

Dit ter lering en inspiratie. Maar… we gaan tijdens de bijeenkomst ook met elkaar in gesprek en nodigen je uit om jouw ideeën en ervaringen met andere ondernemers te delen. Je krijgt praktische tips en al je vragen worden beantwoord. Dus grijp die kans en stel al je vragen!

Programma:
15.30 uur     Inloop
16.00 uur     Welkom en presentatie door Peter van de Pol, Schoneveld Breeding
16.20 uur     Bespreking voorbeeldcases van bedrijven die zijn gaan exporteren (do’s & don’ts) door Marco Kok, MKB Trade Office
16.30 uur     NL en de EU financieren mee, Vindsubsidies en Venntiv
16.50 uur     Uiteengaan in groepjes. Onder leiding van een moderator bespreek je met elkaar of je al actief bent in het buitenland of wil je ermee starten? Wat wil je er nog méér uithalen, wat zijn je ervaringen met subsidies, waar loop je tegenaan, waarmee zou je geholpen zijn?
17.20 uur     Korte plenaire terugkoppeling door de moderators
17.30 uur     Netwerkborrel
18.30 uur     Einde

Locatie:
Schoneveld Breeding
Sluinerweg 15 (navigeer naar: Sluinerweg 23)
7384 SC Wilp

Ben jij er ook bij? Meld je aan via de button.