Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Masterclasses “Tijdelijke Natuur & Groen Ondernemen Loont”

22 mei 2019 | 14:00 uur | Nijverdal

Steeds meer ondernemers vinden het thema vergroening van het eigen bedrijventerreinen relevant. Diverse ondernemerspartijen hebben het afgelopen jaar aangegeven meer aandacht te willen besteden aan dit thema omdat vergroening een positief effect heeft op onder meer de waarde van het vastgoed, op de natuurkwaliteit van een terrein, de beheerskosten en de belevingswaarde bij klanten en medewerkers. Vergroening kan je organiseren via Tijdelijke Natuur projecten of via structurele aanpassingen van een terrein.

Het afgelopen jaar was er sprake van meer droogte, hogere temperaturen en lokale wateroverlast door heftige buien. Door vergroening toe te passen kan worden ingespeeld op effecten van klimaatverandering. Door combinaties van maatregelen (zoals het aanleggen van waterbuffers, wadis, aanpassingen van groenstroken en gazons) kan de groenkwaliteit van een terrein al verbeteren.

Er is door ondernemers aangegeven dat er meer behoefte is aan (praktische) kennis op het gebied van vergroening. Ondernemers willen graag stappen zetten op dit gebied. Daarom worden er twee masterclass georganiseerd die beide ook het economische- en ecologische belang van deze van het vergroten van de natuurkwaliteiten op bedrijventerreinen voor ondernemers, medewerkers en de natuur.

#1 Masterclass Tijdelijke natuur op het bedrijventerrein
Deze masterclass gaat in op de vraag hoe op braakliggende gronden rond en op bedrijventerreinen tijdelijke natuur kan worden toegepast. Door via tijdelijke natuur de biodiversiteit te bevorderen neemt bij de gebruikers op het bedrijventerrein ook de waardering van deze natuur toe. In deze masterclass wordt duidelijk gemaakt welke juridische spelregels er zijn over wat er wél kan met tijdelijke natuur. Op die manier hoeven ondernemers zich geen zorgen te maken dat de bedrijfsvoering in gevaar komt terwijl er wel gedurende bepaalde tijd oog is voor de natuur.
Themabegeleider: Arnold Kreveld, Stichting Tijdelijke Natuur.

#2. Masterclass Groen Ondernemen Loont!
In deze masterclass wordt dieper ingegaan op de vraag hoe een regulier bedrijventerrein kan worden omgebouwd tot een duurzame werklocatie. Met groen en water als bouwsteen kan op een opvallende wijze de kwaliteit en uitstraling van een terrein verbeteren. Gebruik van groene daken, – gevels, bomen en andere inrichtingsmaatregelen kunnen op een bedrijventerrein leiden tot lagere temperaturen, een gezonder werkklimaat, het voorkomen van wateroverlast en een betere biodiversiteit. En ook komt aan de orde welke effecten dit heeft op kosten, baten en waarden.
Themabegeleider: Daan Groot, Natuurverdubbelaars.

Programma

14:00 uur  Ontvangst en kennismaking bij 12Build.
14:30 uur  Inleiding door Fred Mak, directeur Sepawand & voorzitter van Bedrijventerrein ’t Lochter.
15:00 uur  Opsplitsing in twee masterclasses: aan de slag met de informatie en opgedane inspiratie.

Masterclass: Tijdelijke natuur.
Masterclass: Groen Ondernemen Loont!

16:30 uur  Einde werksessie en afsluiting met drankje/hapje.
17:00 uur  Einde bijeenkomst.

Wees welkom op deze praktisch ingestoken masterclass voor ondernemers en laat je daarbij inspireren door de voorbeelden van de experts en de ervaringen van andere ondernemers.

Voor meer informatie mail naar Rob Oostermeijer of meld je hier aan!