Meet & Greet

10 mei 2023 | 15.30 - 18.00 uur | Apeldoorn

Deze bijeenkomst organiseren wij speciaal voor leden die in de afgelopen maanden lid geworden zijn of het lidmaatschap in de organisatie overgenomen hebben van een collega. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging.


Meer informatie met het programma volgt nog.