Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Workshop Symbiose track

25 september 2020 | 13.45 uur | Tiel

Het netwerk voor circulair ondernemen Oost-Nederland – CIRCLES – organiseert op 25 september 2020 een workshop waarin vraag en aanbod van nevenstromen en andere hulpbronnen bij elkaar worden gebracht. 

Ben je benieuwd naar de kansen die het uitwisselen van grondstoffen, energie of andere innovatieve ideeën met bedrijven in andere sectoren biedt? Neem dan deel aan deze interactieve workshop voor MKB-bedrijven in Gelderland, de Symbiose track. Gedurende deze middag wissel je zoveel mogelijk informatie uit. Dit levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen op tussen bedrijven. Vervolgens wordt er gezorgd dat deze goede verbindingen ook blijven bestaan en uitgroeien tot nieuwe business.

Wat gaan we concreet doen?
Tijdens de workshop bundelen begeleiders vraag, aanbod en kennis van reststromen en alle andere hulpbronnen die de deelnemende bedrijven zoeken en/of juist beschikbaar hebben. Waar aanbod en vraag op elkaar aansluiten ontstaat een match die voor betrokken partijen een win-winsituatie oplevert.

Na afloop van de workshop krijgt elke deelnemer een rapport waarin de matches staan die voor de organisatie van de deelnemer mogelijk interessant zijn. De gegevens die uitgewisseld worden tijdens de workshop worden -mits daarvoor toestemming is verkregen-, ingevoerd in een vertrouwelijke database. Deze gegevens kunnen op latere tijdstippen matches opleveren op grond van workshops die in andere regio’s nog plaatsvinden.

Indien een match inderdaad interessant is en u daaraan behoefte heeft kunt u gebruikmaken van ondersteuning en begeleiding bij het eventuele vervolgtraject. Doelstelling van de ondersteuning is om de match uiteindelijk te laten resulteren in nieuwe activiteiten al dan niet in samenwerking met een partner-bedrijf.

Locatie
Het Huis van de Logistiek
Medelsestraat-Oost 17
4004 LE Tiel

Programma
13.45 uur Ontvangst
14:00 uur Introductie Het Huis van de Logistiek door Marcel van den Berg
14:05 uur Inleiding en uitleg middagprogramma
14:30 uur Aanvang rondes kennis uitwisselen tussen bedrijven
16:00 uur Plenaire afronding en borrel
17:00 uur Einde programma

U kunt zich hier aanmelden.

Coronamaatregelen
In verband met de coronamaatregelen hanteren wij een maximum van 25 bezoekers. Er zal voldoende gelegenheid zijn om op een veilige manier en afstand te netwerken en bij te praten.

VNO-NCW Midden is partner en initiatiefnemer van CIRCLES.