Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Midden Algemene Ledenvergadering

9 mei 2019 | 15.00 uur | HNK Apeldoorn

Hierbij willen wij je van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 9 mei aanstaande in Apeldoorn.

De ledenvergadering is een serieuze aangelegenheid waarbij we inzoomen op de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar en de jaarrekening 2018, máár het is ook een moment van ontmoeting. Juist bij dit soort bijeenkomsten willen we stilstaan bij wat we doen en wie onze partners zijn. Vanaf vandaag hopelijk weer onder bezielende leiding van een nieuwe voorzitter.

Nieuwe voorzitter
Een commissie, onder voorzitterschap van oud-bestuurder de heer Foppe Atema, heeft een unaniem advies uitgebracht aan het Algemeen Bestuur VNO-NCW Midden aangaande de nieuwe voorzitter VNO-NCW Midden.

Het Algemeen Bestuur neemt dit advies van harte over en stelt voor aan de Algemene Vergadering de huidige waarnemend voorzitter, de heer M.J.A. (Marcel) Hielkema te benoemen als voorzitter VNO-NCW Midden.

Marcel heeft na het vertrek van Jacco Vonhof diens bestuurlijke taken waargenomen en weet heel helder wat hij zou willen voor én met de vereniging.


Conform de statuten kunnen, mits ondersteund door tien stemgerechtigde leden, tot 2 mei 2019, tegenkandidaten worden aangedragen.

Zonder tegenkandidaten wordt de Algemene Ledenvergadering op 9 mei verzocht in te stemmen met de benoeming van de heer Hielkema als voorzitter.


Locatie

Wij vinden het heel bijzonder om je, in dit lustrumjaar, welkom te mogen heten in “eigen huis”. Ben je nog niet eerder bij ons op bezoek zijn geweest dan nodigen wij je van harte uit een kijkje te nemen op onze verdieping. Ook willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om je voor te stellen aan onze verdiepingsgenoten; Wilbert Schellens [Bouwend Nederland Regio Oost], Sjoerd Keijser [FME] en Hans van der Stijl [AWVN]. Zij zullen in een korte pitch zichzelf en hun organisatie nader presenteren.

Kortom een divers programma en we horen graag jouw stem!

Voor meer informatie over de ledenvergadering mail Sanne Hagen