Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Webinar ‘Aan de slag met het nieuwe pensioenakkoord’

15 februari 2022 | 09.30 - 10.30 | online

Hoe pak je het aan als werkgever met een pensioenregeling bij een pensioenfonds?


Sprekers:

  • Jurre de Haan – Beleidssecretaris Pensioenen VNO-NCW en MKB-Nederland
  • Christiaan Hertogh – Pensioen Consultant ABN AMRO
  • Monique van der Poel – Pensioenbelangenbehartiger FME, namens VNO-NCW en MKB-Nederland betrokken bij het wetgevingsproces over het pensioenakkoord
  • Pieter Kiveron – Global Pensions Director AKZO Nobel

Op 15 februari van 9.30 tot 10.30 uur organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een webinar over het nieuwe pensioenakkoord.
Dit webinar is specifiek bedoeld voor werkgevers die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds.

Tijdens dit webinar wordt toegelicht hoe werkgevers de overgang naar nieuwe pensioenregelingen kunnen aanpakken. Daarbij wordt er specifiek aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden. Drie werkgevers geven ieder vanuit de praktijk een toelichting. Hoe ziet bijvoorbeeld een goede projectstructuur eruit?
Welke uitgangspunten kun je kiezen in het arbeidsvoorwaardenoverleg? En met welke aandachtspunten moet je rekening houden vanuit een risicoperspectief?

Tijdens dit webinar wordt er uitgebreid de tijd genomen om vragen te beantwoorden.

 

 

Je collega’s zijn ook welkom!

Achtergrondinformatie
Het pensioenakkoord heeft tot gevolg dat alle werkgevers hun pensioenregeling moeten gaan aanpassen in de komende jaren. Ten behoeve van deze voorbereiding organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland diverse webinars specifiek voor werkgevers. Dit webinar is het tweede van een reeks webinars die in 2022 georganiseerd gaan worden. De periode 2023 tot 2027 is namelijk de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit houdt in dat er veel gaat veranderen.

Het jaar 2022 is een geschikte periode voor werkgevers om goed te kijken naar hun huidige pensioenregeling en zich te oriënteren op de keuzes die gemaakt kunnen worden.

In lijn hiermee is 13 januari 2022 het platform www.werkenaanonspensioen.nl gelanceerd. Hier kun je als werkgever stappenplannen, tijdslijnen en praktische tips vinden.