Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Foto: Pixabay

Webinar: Digitale handel

20 januari 2021 | 10.30 - 12.00 uur | Online

Ondernemingsvereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren op 20 januari 2021 een virtuele bijeenkomst over e-commerce (handel via de digitale weg). Tijdens de bijeenkomst wordt u onder andere voorgelicht over nationale en Europese ontwikkelingen en over de stand van zaken van de onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie over e-commerce.

Digitale handel in de lift
Het belang van digitalisering en digitale handel is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Als gevolg van de COVID-19 crisis is het belang van e-commerce alleen maar verder toegenomen.

De ontwikkelingen rondom internationaal zakendoen via het internet zullen u niet ontgaan zijn. Wellicht doet uw branche of bedrijf zelf al zaken via het internet, bijvoorbeeld met een eigen webwinkel. In alle gevallen geldt dat het vaak lastig is om te achterhalen welke regels van toepassing zijn en vervolgens welke rechten en plichten een ondernemer heeft. Dit heeft verschillende oorzaken, wat onder andere samenhangt met het feit dat er sprake is van een internationaal speelveld.

Op mondiaal niveau onderhandelen een groep van 85 landen, waaronder de EU, de VS, China en Japan, binnen de Wereldhandelsorganisatie over afspraken op het gebied van digitale handel. Afspraken moeten onder andere zien op belangrijke onderwerpen zoals consumentenbescherming, spam, elektronische handtekeningen, vrije datastromen en privacy.

Op nationaal en Europees niveau wordt gewerkt aan het vormgeven van de digitale toekomst van Nederland en Europa. Hierbij wordt onder andere stilgestaan bij de verdere vormgeving van de digitale interne markt, het belang van eerlijke concurrentie, een gelijk speelveld en de bescherming van consumenten.

Tijdens de bijeenkomst op 20 januari heeft u uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. De beide ministeries horen graag hoe u tegen digitale handel en (inter)nationale afspraken daarover aankijkt.

Aanmelden
Aanmelden kan middels een e-mail aan secretariaateconomie@vnoncw-mkb.nl.
Na aanmelden wordt een MS Teams link toegestuurd.

Mochten er op voorhand al vragen zijn, dan kunnen deze worden gemaild naar mvisser@vnoncw-mkb.nl.

Programma:

Welkom en Intro: 10:30 – 10:40 (VNO-NCW/MKB-Nederland)
Blok 1: nationale ontwikkelingen: 10:40 – 10:55 (EZK)

  • Opkomst en toekomst platformeconomie
  • Consumentenbescherming
  • Data en privacy

Blok 2: ontwikkelingen op Europees niveau: 10:55 – 11:10 (EZK)

  • Europese inzet e-commerce
  • Onderhandelingen over de digitale interne markt
  • Toekomstige stappen

Blok 3: WTO en het mondiale speelveld: 11:10 – 11:25 (BZ)

  • Introductie en achtergrond e-commerce bij WTO
  • Stand van zaken, inclusief struikelblokken
  • Toekomstige stappen

Referent: 11:25 – 11:35 (extern, tbc)
Q&A: 11:35 – 11:55
Slot 11:55 – 12:00 (VNO-NCW/MKB-Nederland)