Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

“Met korte lontjes schiet je hier niet veel op”

Confed in Amersfoort staat al voor de achtste keer op rij boven aan de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit wetenschappelijk onderbouwd TNO-keurmerk geeft inzicht in het sociale ondernemingsniveau van organisaties, met focus op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Confed laat hiermee zien dat een gezonde bedrijfsvoering en sociaal ondernemerschap uitstekend hand in hand kunnen gaan.
Lees verder

Op woensdag 27 januari van 12.00 tot 13.00 uur én vrijdag 29 januari van 15.00 tot 16.00 uur organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB de webinar ‘Praktijkleren in het mbo’. Wij informeren u over de mogelijkheden die het derde steun- en herstelpakket biedt voor het om- en bijscholen van uw (nieuwe) medewerkers.

In 2021 komt, op basis van de steun- en herstelmaatregelen van het kabinet, 63 miljoen euro beschikbaar voor kortdurende bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden via praktijkleren in het mbo. Bij praktijkleren in het mbo wordt werken gecombineerd met het doen van (een deel van) een mbo-opleiding, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma. Uit de extra middelen worden zowel de kosten voor de mbo-instelling als die voor het leerbedrijf gesubsidieerd.

Hoewel de concretisering van de vergoedings- en subsidieregelingen nog in volle gang is, willen wij u graag in een onlinebijeenkomst bijpraten over de hoofdlijnen. In de webinar krijgt u meer informatie over de vormen van praktijkleren in het mbo. U hoort hoe nieuwe medewerkers via kortdurende mbo-trajecten worden omgeschoold, zodat zij inzetbaar zijn in uw organisatie. Daarnaast krijgt u meer informatie over het derde steun- en herstelpakket.

Deze voorlichtingsbijeenkomst is specifiek bedoeld voor leerbedrijven, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Ook als u geen erkend leerbedrijf bent, maar wel openstaat voor het opleiden van (nieuwe) werknemers, is de voorlichting interessant voor u.

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor een van de webinars. Minimaal twee werkdagen voor de bijeenkomst ontvangt u van ons het programma en de digitale link.