Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Extra geld voor stimuleren lokale mkb Achterhoek, Overijssel en Utrecht-West

2-7-2020 – VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden zijn blij met de investering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de versterking van het lokale midden- en kleinbedrijf via regionale projecten, de zogenaamde MKB-deals. In Midden- en Oost-Nederland gaat het om 3 deals (Achterhoek, Utrecht-West en Overijssel) en in totaal €  970.000. VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden zijn partners in de deals.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt ruim zeven miljoen euro bij aan regionale mkb-projecten van provincies en gemeentes, zogenaamde MKB-deals. De toekenning van de steun is verdeeld over twee rondes. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft vandaag negen MKB-deals uit de eerste ronde officieel ondertekend, samen met de verantwoordelijke regionale bestuurders. Met deze eerste ronde is zo’n 3 miljoen euro gemoeid. Alle deals ondersteunen het brede mkb om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. De investering van EZK komt voort uit het MKB-Actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 presenteerde.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Als overheden moeten we het mkb koesteren. Zeven van de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. En op hen gaan we onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na corona weer opbouwen. Zij sponsoren de sport- en muziekverenigingen, zij maken de straat gezellig. Om het mkb bij te staan kan de rijksoverheid niet zonder provincies en gemeenten. Zij weten wat hun ondernemers nodig hebben. Met hun lokale partners en netwerken kunnen ze bedrijven ondersteunen als het gaat om digitalisering, versterking van kennisnetwerken, en het vinden van regionale financiers. Deze MKB-deals geven een extra zet aan lokale versterking van het mkb.”

Family next (Overijssel)

De arbeidsproductiviteitsgroei van bedrijven in Overijssel vlakt af en er wordt een lichte daling van de beroepsbevolking verwacht.Economische groei moet primair komen van vernieuwing. Overijssel heeft een meer dan gemiddeld aandeel aan familiebedrijven.‘Family Next’ zet in op digitalisering, verduurzaming en bedrijfsopvolging, het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van ondernemersvaardigheden. Dat gebeurt onder andere via coaching door ervaren ondernemers.

Ondernemer Jelle Weever: De meeste (familie)bedrijven zijn in beeld, maar er opereren er ook nog veel onder de radar.

Lees hier meer over de MKB-deal Family Next

Maakindustrie met toekomst (Utrecht-West)

Een groot tekort aan goed geschoold technisch personeel zet het voortbestaan van maakbedrijven onder druk. Een oplossing wordt gezocht in meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Met drie locaties voor vernieuwende technische onderwijsvormen met directe sturing vanuit het MKB: M.A.K.E. center in Nieuwegein, de TechnoHUB in Woerden en de Makerspace in Mijdrecht.

Ondernemer Paul Oosterlaken: ”Veel mensen zijn bang voor robotisering, want dat zou banen kosten. Dat klopt, maar het levert ook veel banen op. De techniek moet immers gemaakt, gebouwd, geïnstalleerd, geprogrammeerd en onderhouden worden. Daar hebben we heel veel goed opgeleide techneuten voor nodig.”

Lees hier meer over de MKB-deal Maakindustrie met toekomst

Samen d’r an Achterhoek

In de Achterhoek opereren veel kleine(re) mkb-bedrijven in de luwte. Zij missen aansluiting op bestaande ondernemingsstructuren, waardoor hun arbeidsproductiviteit achterblijft.

De MKB-deal beoogt een productiviteitsstijging van minimaal vijf procent bij 100 mkb-bedrijven uit de regio binnen twee jaar. Allereerst door per bedrijf de uitgangssituatie in kaart te brengen. Gevolgd door gerichte acties om de productiviteit te laten stijgen, met behulp van een versterkt ecosysteem voor mkb-bedrijven.

Ondernemer Jan Kaak: “Het is onze ambitie om via ‘Samen d’ran’ binnen twee jaar voor honderd mkb-bedrijven in onze regio een arbeidsproductiviteitsgroei van vijf procent te realiseren.

Lees hier meer over de MKB deal Samen d’ran

Tweede ronde

De negen mkb-projecten die vandaag officieel van start zijn gegaan, vormen samen de eerste ronde MKB-deals. Vanaf volgende week kunnen provincies en gemeenten zich ook inschrijven voor de tweede ronde. In het najaar van 2020 gaat die volgende reeks MKB-deals van start. Provincies en gemeenten hebben tot 11 september 2020 de tijd om hun voorstellen in te dienen. Zij kunnen hiervoor terecht op www.rvo.nl/mkbdeals.