Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Facility sharing in de Achterhoek

Is facility sharing iets voor uw bedrijf?

Enige tijd geleden is het thema facility sharing besproken bij een Industrietafel van VNO-NCW Achterhoek en is een pilot gestart. Als vervolg hierop is recent een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de behoefte aan facility sharing in de Achterhoek.

Bij facility sharing wordt gebruik gemaakt van elkaars machinecapaciteit. Het kan gaan om onderbenutte specialistische machines buiten het primaire proces of om het delen van (reguliere) machinecapaciteit. Daarbij zou een makelaar ingeschakeld kunnen worden om vraag en aanbod te matchen en een up to date overzicht van beschikbare capaciteit bij te houden. Aanvullend kunnen netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd voor deelnemende bedrijven  voor functionarissen met verschillende rollen (bijv. productiemanagers, productieplanners).

Er is een literatuurstudie uitgevoerd en meerdere Achterhoekse bedrijven zijn geïnterviewd (onderzoek is uitgevoerd door Tessa Reuling).

Uit de interviews kwam het volgende naar voren.
Redenen om mee te doen aan Facility Sharing op Achterhoekse schaal:

  • Kennisdeling
  • Versterking van de samenwerking & goed noaberschap
  • Versterken van de industrie in de Achterhoek
  • Vergroten van de basis voor verdere samenwerking ook op andere terreinen.

Overwegingen om niet mee te doen aan Facility Sharing:

  • Verlies van kwaliteit
  • Verstoring van de eigen processen

Naar aanleiding van bovenstaande, willen we graag weten hoe groot de behoefte is om facility sharing op te zetten.

Contact
Wilt u ons laten weten of u interesse hebt om deel te nemen aan Facility Sharing in de Achterhoek.
U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar regiomanager Wilma Elbertsen. Wilma zal vervolgens contact met u opnemen.