Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Flevoland zit bij de dertien toegekende MKB-deals!

Foto: Provincie Flevoland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een MKB-deal toegekend aan Flevoland. Met de MKB-deals stimuleert het ministerie van EZK regionaal het midden- en klein bedrijf. De provincie Flevoland heeft samen met 27 partners, waaronder de ondernemersverenigingen, VNO-NCW Midden, Horizon Flevoland, Servicepunt Techniek, Win4All, de zes gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV, SBB en MKBDoorgaan een MKB-deal aangevraagd. Op 26 november 2020 ondertekende gedeputeerde Appelman namens Flevoland een convenant met staatssecretaris Mona Keijzer. Met dit convenant krijgt Flevoland € 400.000 van het ministerie van EZK voor de MKB-deal.

Met de MKB-deal wordt in Flevoland een MKB Schakelteam gevormd. Adviseurs gaan de kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) ondersteunen en adviseren bij hun (crisis)vraagstukken. Dat kunnen adviezen zijn op het gebied van financiering, personeel, een ander verdienmodel etc. Ook zorgt het team er voor dat de MKB-ers weten welke regelingen en mogelijkheden er allemaal zijn (menukaart) en voortaan eenvoudig het goede loket weten te vinden.

De bedrijven kunnen een digitaal of fysiek gesprek met een adviseur aanvragen. Onderdeel van het gesprek is een bedrijfsscan die focust op alle onderdelen van een mkb-bedrijf, nu en in de toekomst. Op basis van de scan kan de ondernemer ook inspelen op toekomstige vraagstukken die voor haar of zijn bedrijf gaan spelen. Aan het gesprek en de scan zijn voor de ondernemer geen kosten verbonden. Het MKB Schakelteam gaat begin 2021 van start.

___________________________________________________________________________________________

Er is een speciaal filmpje gemaakt over de MKB-deal Flevoland en een magazine en die kunnen geopend worden via de volgende link:

https://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals2020/mkb-schakelteam-flevoland