Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Forse omslag op de arbeidsmarkt

Door: Angelique van Ginneke & Roland Keiren, arbeidsmarktadviseurs bij UWV
Door de coronacrisis is de werkloosheid met een niet eerder vertoonde snelheid gestegen. In februari dit jaar was de werkloosheid nog ongekend laag met 2,9 % en was er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Vanaf maart is de werkloosheid al opgelopen tot 4,6% in augustus. Een verdere stijging is waarschijnlijk.

Ook het aantal WW-uitkeringen is snel opgelopen. Vooral in april was een forse toename te zien.  De stijging was vooral groot in Flevoland waar de WW met 20% toenam ten opzichte van maart, daar waar de drie andere provincies van VNO-NCW Midden onder het landelijk gemiddelde van 16,7 % bleven. Dat komt doordat relatief veel mensen uit Flevoland in zwaarder getroffen sectoren werken – zoals groothandel, luchtvaart, horeca en cultuur – in Flevoland zelf of in Amsterdam en omgeving. Daarna was er sprake van een stabilisatie, zowel op landelijk niveau als in het gehele gebied van VNO-NCW Midden.

Ondanks de forse toename van WW-uitkeringen is de stijging kleiner dan wellicht in eerste instantie gedacht zou worden. Aannemelijk is dat dit komt door de dempende werking van NOW 1  en NOW 2.

Spanning op arbeidsmarkt neemt af, maar niet in alle beroepen

Bron: UWV

Voor de coronacrisis was er sprake van een krappe arbeidsmarkt en hadden veel bedrijven en organisaties in uiteenlopende sectoren te maken met personeelstekorten. Dat laat het landkaartje links zien, halverwege vorig jaar. In veel sectoren is die situatie drastisch omgeslagen waardoor de spanning op de arbeidsmarkt in het gebied van VNO-NCW Midden is afgenomen en er nu sprake is van een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt. Dat is te zien in het rechter landkaartje, met de situatie halverwege dit jaar. Over het algemeen zijn er dus inmiddels meer kandidaten per vacature, maar er zijn grote verschillen tussen beroepen. Zo zijn er nog steeds beroepen waar de tekorten, die er veelal voor de coronacrisis ook al waren, juist zijn gebleven. Voor die beroepen is het voor werkgevers nog steeds moeilijk om geschikt personeel te vinden. Hiervoor blijven inspanningen nodig om de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen.

Halverwege 2020 is er bijvoorbeeld nog steeds sprake van krapte in bepaalde ICT-beroepen en technische beroepen – onder meer in de bouw en installatiebranche – in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Daarnaast is het nog steeds in het hele gebied van VNO-NCW Midden lastig om vrachtwagenchauffeurs te vinden. In het dashboard Spanningsindicator van het UWV is eenvoudig en snel de spanning op de arbeidsmarkt per kwartaal, regio en beroepsklasse op te zoeken.

Ondersteunings- en herstelpakket arbeidsmarkt en economie
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Het gaat dan om een aantal investerings- en financiële regelingen. Verder komt er o.a. extra geld voor een goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk en extra mogelijkheden tot om- en bijscholing. Dit pakket biedt tijd en ruimte voor werkgevers om te investeren in hun huidig en toekomstig menselijk kapitaal.