Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Wat zijn de mogelijkheden voor de 1,5metereconomie?

Gemeenten en ondernemers: zoek elkaar op

Medio maart hebben we een brief naar de gemeenten verstuurd met het verzoek om maatregelen te nemen om ondernemers te helpen in deze Corona-tijd. Alle gemeenten hebben datgene gedaan wat in hun mogelijkheden ligt.

Inmiddels zijn we twee maanden verder en hebben we een belronde gedaan langs de wethouders EZ van de gemeenten. Doel was om te horen wat er speelt in de gemeente en waar we ondersteuning kunnen bieden.

Informatievoorziening

Een aantal punten valt daarbij op. De loketten voor de aanvraag van de TZO-regeling zijn snel ingericht en verlopen naar wens. Er komen veel aanvragen bij de gemeenten binnen, uiteraard verschilt het wat per gemeente, maar de indruk is wel dat ondernemers de weg weten te vinden. Alle gemeenten hebben op de website een button over Corona en soms zelfs een speciale website ingericht. Regelmatig worden er nieuwsbrieven verstuurd over gemeentelijke zaken.

Anderhalvemetereconomie

De gemeente heeft de samenwerking met bedrijvenkringen en winkeliersverenigingen actief opgezocht. Gezamenlijk kijken gemeenten en ondernemers naar de invulling van de nieuwe “1,5 meter economie”. In de praktijk blijkt dat soms nog best lastig te zijn. De gemeente Urk heeft bijvoorbeeld een Post-Corona team opgezet. En in de gemeente Nunspeet is een “1,5 meter-coach” die ondernemers helpt met de vragen waar ze tegen aan lopen.

Horeca en retail

De binnensteden en kernen worden door de Corona-crisis hard getroffen. De horeca is lang dicht geweest en ook de non-food retail heeft het moeilijk. Dit gaat gevolgen hebben voor de inrichting van de winkelgebieden. Daar worden gemeenten zich langzaam van bewust. Het is nu tijd om daar alvast samen met de ondernemers over na te gaan denken: moet het centrum nog compacter, wat gaan we doen met aanloopstraten, etc. Doel moet zijn dat er een aantrekkelijk gebied over blijft waar het goed is om te verblijven met een goede combi van horeca en retail. Dit is voor het bedrijfsleven in brede zin een belangrijke vestigingsvoorwaarde.

Gemeentefinanciën

Over het algemeen geven de gemeenten aan dat ze wel zorgen hebben over de gemeentefinanciën. Er waren al problemen vanwege het sociaal domein en die worden alleen maar groter. Welke consequenties dat heeft kunnen de gemeenten nog niet overzien. Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden om te voorkomen dat het bedrijfsleven voor veel hogere lasten komt te staan.

De komende periode is de inzet vooral gericht op de uitvoering van de “1,5 meter economie”. Er zijn mogelijkheden en die moeten volop worden benut. Het is goed om elkaar op te zoeken en te leren van elkaar. Vanuit VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden zullen we actief in contact blijven met ondernemers, de gemeenten en de lokale ondernemersorganisaties.