Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Gemeenten: investeer in versterken economie

De lokale en regionale overheden zijn, als opdrachtgever, een belangrijke aanjager van de economie. Wij hebben samen met MKB-Nederland Midden alle gemeenten in de vier provincies van ons werkgebied (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht) opgeroepen om juist nu te investeren in de lokale economie. Gemeenten hebben snel en positief gereageerd op deze oproep door maatregelen te nemen, gericht op het behoud van liquiditeit en inkomstensteun: noodloketten voor ondernemers zijn ingericht, de inning van onroerendezaakbelasting, precario, toeristenbelasting is opgeschort. Ook de betalingstermijnen van de facturen van de ondernemers wordt in veel gemeenten versneld naar 14 dagen.

Niet genoeg

Voor sectoren die nu het hardst getroffen worden is dit niet voldoende. Er is maatwerk nodig, bijvoorbeeld (gedeeltelijk) kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen over 2020.

Wij vragen aan alle overheden – en dan met name gemeenten – om vergunningsprocedures van ondernemers met spoed te behandelen en bouw- en renovatieprojecten, inkoop en alle overige overheidsopdrachten zo snel mogelijk naar voren te halen. Zoek een innovatieve manier om bedrijven te contracteren en gun deze opdrachten aan lokale of regionale bedrijven. Voorwaarde hierbij is wel dat de uitvoering van de opdrachten in de tijd wat flexibeler weggezet moeten worden.

Wat vragen wij van gemeenten

  1. Scheld lokale belastingen en heffingen 2020 (gedeeltelijk) kwijt
  2. Wees eenduidig in uitstel van betalingstermijnen, één afspraak voor alle gemeenten
  3. Haal bouw- en renovatieprojecten, inkoop en aanbestedingen naar voren
  4. Versnel vergunningsprocedures
  5. Verbeter de snelheid van uitvoering van alle hulpmaatregelen
  6. Kijk naar wat wel kan binnen de veiligheidsregels. De anderhalve meter economie vraagt creativiteit en oplossingsgericht handelen. Denk mee met de ondernemer.

Contactpersoon
Hans Bakker, regiomanager MKB-Nederland Midden