Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Gemeenten volop in actie

In de afgelopen weken hebben we veel contact gehad met bestuurders en ambtenaren van gemeenten in onze regio. In een aantal gevallen waren lokale ondernemersverenigingen ook aangehaakt. Toen het eerste steunpakket op gang kwam en gemeenten snel moesten schakelen om de uitvoering van de maatregelen goed te laten verlopen, zagen we al dat gemeenten zich echt inspannen om ondernemers te steunen. In veel gemeenten is een speciaal coronaloket geopend, waar ondernemers met vragen terecht kunnen. En ook nu, in de (voorzichtige) herstart van de economie, hebben gemeenten een belangrijke rol.

Creatieve voorbeelden gemeenten

Deze nieuwe coronafase zal ervoor zorgen dat er weer meer publiek naar de centra komt. De horeca is open en ook de verblijfsaccommodaties krijgen meer ruimte. We zien dat er creatieve maatregelen worden genomen om voetgangers op te vangen en ruimte te geven. In Deventer is daarvoor een speciaal verkeerscirculatieplan ontwikkeld. In Nunspeet is een-‘anderhalvemetercoach’ ingesteld die ondernemers kan helpen bij de invulling van de anderhalvemeter bedrijfsvoering in het bedrijf. Ook zijn er gemeenten die nadenken over verruiming van openingstijden van horecabedrijven en extra ruimte voor terrassen.

Wat zien we nog meer?

In de contacten die we met gemeenten hebben gaat het ook over het belang van projecten in de infra en bouw. Deze sectoren zijn belangrijke motoren in onze economie. Gemeenten hebben hier een dubbele rol. Enerzijds verlenen ze opdrachten om werken uit te voeren. Op onze oproep om werk naar voren te halen is positief gereageerd. Er wordt volop gezocht naar de mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Anderzijds hebben gemeenten een belangrijke rol bij de uitvoering van planologische procedures die nodig zijn om (woning)bouwprojecten uit te voeren. We merken dat gemeenten het belang wel zien, maar we horen ook dat planologische procedures niet doorgaan ‘omdat ambtenaren thuiswerken’. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden: in de gemeente Almelo bijvoorbeeld hebben ze extra mensen aangenomen om de aanvragen op tijd te kunnen afhandelen.

“We roepen overheden op vertrouwen te (blijven) houden in ondernemers en te (blijven) investeren. Betrek ons bij plannen en keuzes die gemaakt worden voor de toekomst”

Financiële situatie gemeenten

In onze contacten met de gemeenten komt ook de zorg over de financiën naar voren. De extra uitgaven zijn nu al hoog en de verwachting is dat door de toename van de werkloosheid de financiële situatie nog lastiger zal worden. Tegelijk is er veel onduidelijk. Binnenkort zullen de eerste kadernota’s naar buiten komen en krijgen we meer inzicht. Ondernemers begrijpen het belang van goede bedrijfsvoering en een gezonde financiële huishouding. VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden willen daarom betrokken worden in de keuzes die gemaakt gaan worden.