Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Gezocht: kantoorgebouw met duurzame ambitie

Toolbox kantoorgebouw verduurzamen

Een kantoorgebouw zonder energierekening waar medewerkers productief, comfortabel en gezond kunnen werken. Dat klinkt goed nietwaar? Nieuwe Energie Overijssel wil eigenaren en gebruikers van kantoorgebouwen stimuleren en helpen om kantoorgebouwen te verduurzamen. Niet een beetje duurzamer, maar echt een andere aanpak om bestaande energie en warmte slim(mer) te gebruiken en nieuwe energiebronnen in te zetten.

Voor eigenaren en gebruikers van kantoorgebouwen
Om gebouweigenaren te helpen heeft Nieuwe Energie Overijssel een toolbox laten ontwikkelen. Hiermee kunnen eigenaren en gebruikers hun ambities voor het verduurzamen van de kantoren een concrete invulling geven.

Toolbox
De toolbox bestaat uit acht tools. Alle aspecten komen aan bod: van de ‘zachte’ kanten van de verduurzaming. Zoals het formuleren van de (gezamenlijke) ambities. Tot de ‘harde’ kanten, zoals het in kaart brengen van de kwalitatieve baten van de deelnemende bedrijven en de geldstromen van een duurzaam gebouw. Zo levert de achtste tool inzicht in de kosten en opbrengsten voor de organisatie wanneer het kantoorpand wordt verduurzaamd: de zogenaamde Value Case.

Wat levert de toolbox je op?
Met behulp van de tools maak je inzichtelijk wat een duurzaam en gezond kantoor voor een bedrijf of organisatie betekent. Hier gaat het niet om de traditionele vastgoed-rekensom, maar om de waardering van de toegevoegde waarde van een duurzaam kantoorgebouw. Zoals het terugdringen van het ziekteverzuim door het klimaat en comfort in een bestaand kantoorgebouw aan te pakken, imagoverbetering, risicobeheersing, etc. Door het inzetten van de Value Case kunnen deze opbrengsten worden meegenomen in de overwegingen en besluitvorming en kan gestart worden met de daadwerkelijke verduurzaming.

Gezocht: kantoorgebouw met duurzame ambities
Nieuwe Energie Overijssel is op zoek naar een pilotproject. Een kantoorgebouw dat als eerste in Overijssel met de toolbox aan de slag wil. Als pilotproject krijg je gratis ondersteuning en exposure. Interesse? Neem contact op met: Dicky van Keulen (d.v.Keulen@overijssel.nl of 06-10432094) of Martin Kloet (kloet@vnoncw-mkb.nl of 06-11351757) van het cluster Bedrijven & Industrie.

Aan de slag?
Bekijk hier de algemene presentatie over de toolbox: Presentatie Toolbox
De complete toolbox vind je hier.

__________________________________________________

Nieuwe Energie Overijssel

VNO-NCW Midden is kernpartner van Nieuwe Energie Overijssel. Samen werken we aan het versnellen van de energietransitie in de Overijsselse regio’s. We helpen ondernemers met energie besparen, nieuwe kennis en andere vormen van energieopwek.