Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Gratis ontwikkeladviezen voor jouw werknemers

Het werk verandert voor veel mkb-bedrijven. Het wordt digitaler, meer op afstand en er zijn zelfs banen die verdwijnen, zeker nu. Mogelijk herken je dit ook in jouw bedrijf. Om werknemers in het mkb te helpen zich hier tijdig op voor te bereiden, start de overheid de regeling NL leert door. Vanaf 1 augustus kunnen jouw werknemers gratis ontwikkeladvies krijgen. Dit geeft hen inzicht in hun persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het startpunt van het ontwikkeladvies is een arbeidsmarktscan. De scan geeft een beeld van ontwikkelmogelijkheden en (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op de ervaring en wensen van je werknemers. Zowel binnen jouw bedrijf als daarbuiten.

Gratis scholingstrajecten

Jouw werknemers kunnen dit najaar ook gratis (online) scholingstrajecten volgen. Zij kunnen kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Een ideale manier voor werknemers om hun kennis of skills uit te breiden en te updaten. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden en werkprocessen binnen jouw bedrijf veranderen. Ook handig: de subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten wordt gedaan door de adviseur of opleider.

Wil jij gratis loopbaanadvies of (bij)scholing voor jouw werknemers? Ga naar hoewerktnederland.nl.

 Over NL leert door

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Dit tweede noodpakket is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is €50 miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en gratis (online) scholing. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. NL leert door is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

SLIM-Regeling

Wil je een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan voor jouw hele bedrijf? Dat kan! Vanaf september ook gebruikmaken van de SLIM-regeling. Met de SLIM-regeling kunnen mkb-ondernemers maximaal € 24.999 subsidie krijgen voor maatregelen gericht op opleiden en ontwikkelen. Zoals het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in jouw onderneming. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor subsidie.