Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Grensland College in de Achterhoek

Sinds begin dit jaar ontwikkelt het Graafschap College samen met de HAN en het Saxion een Associate Degree-instelling voor de Achterhoek onder de naam Grensland College. Zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering van het onderwijs krijgen regionale werkgevers een belangrijke rol en wordt ook de verbinding met Duitsland gezocht.

De Associate Degree (Ad) is net als de Bachelor Degree een HBO-graad, met dat verschil dat in tegenstelling tot de 4-jarige Bachelor deze Associate Degree veel meer praktijkgericht is en slechts 2 jaar duurt. De Associate Degree is sinds een aantal jaar in Nederland volledig erkend en zit qua niveau tussen MBO 4 en de HBO Bachelor in.

Het Grensland College wil in september 2021 starten met 2 Associate Degrees en per 2025 in totaal 9 opleidingen aanbieden, die tegemoet komen aan de behoeften en toekomstige uitdagingen van onze regionale arbeidsmarkt. Te denken valt daarbij aan een aantal Technische AD’s, zoals Engineering, Smart Industry en Smart Building, maar ook bijvoorbeeld aan een meer generieke AD Management, die gericht is op werknemers die leiding geven of dat binnenkort gaan doen.

De AD-opleidingen zullen in eerste instantie in deeltijd worden aangeboden, waarbij (werkende) studenten naast hun werk een dag(deel) in de week onderwijs volgen. Alle opleidingen zullen modulair worden aangeboden, wat bijdraagt aan de flexibiliteit voor studenten. Daarnaast wil het Grensland College hybride onderwijs bieden, waarbij werkgevers ‘hybride docenten’ ter beschikking stellen hun kennis over te dragen. Lessen zullen ook bij de werkgevers op locatie worden verzorgd, zodat studenten ook écht een kijkje in de keuken kunnen nemen.

Om het opleidingsaanbod gefundeerd te kunnen bepalen, zet het Grensland College binnenkort een enquête uit naar alle werkgevers in de Achterhoek, waarin ook de werknemers als potentiële student worden bevraagd.

Vanuit VNO-NCW Achterhoek ondersteunen we dit initiatief van harte.  Juist omdat wij als werkgevers en werknemers nu een belangrijke stem krijgen in het HBO-opleidingsaanbod in de Achterhoek, moeten we die kans aangrijpen. We verzoeken je om de vragenlijst voor werkgevers in te vullen. Het is ook fijn als je de vragenlijst voor werknemers wilt voorleggen aan jullie werknemers, zij zijn immers de potentiële studenten voor het Grensland College. Mogelijk neemt het Grensland College ook zelf nog contact op met enkele werkgevers voor nadere afstemming over behoeften en het aanbod.

Klik hier voor de vragenlijst voor werkgevers

Klik hier voor de vragenlijst voor werknemers (potentiële studenten)

Voor meer informatie over Associate degree-opleidingen ga je naar https://www.studiekeuze123.nl/associate-degree