Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

foto: Pixabay

Grootschalig onderzoek bevestigt ernst situatie Gelderse bedrijfsleven

Eerste inzicht in gevolgen coronacrisis voor Gelderse bedrijven

Om snel en accuraat te acteren op de gevolgen van de Coronacrisis is goede input nodig van ondernemers die direct getroffen zijn. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, Oost NL en de Provincie Gelderland het initiatief genomen voor het Corona ondernemerspanel. Meer dan 1300 ondernemers hebben tussen 16 april en 3 mei meegedaan aan het eerste Corona ondernemerspanel. Het gaat om een nul-meting. Voor en na de zomervakantie vinden vervolgonderzoeken plaats.

 Inzicht

Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal: ”Dit onderzoek peilt de stand van zaken bij Gelderse ondernemers, zowel zzp-ers als overige ondernemers. Dit inzicht helpt ons om te bepalen hoe we als provincie de stap kunnen zetten richting het overbruggen naar en het herstellen van de regionale economie.” Martin Ruiter, voorzitter van VNO-NCW Gelderland: “De massale deelname aan het ondernemerspanel is zowel een waarschuwing als een positief teken. De Coronacrisis heeft echt ingrijpende gevolgen in de economische structuur van Gelderland, maar toont ook de behoefte aan verbondenheid en samenwerking richting het heropenen van bedrijven in de komende maanden”.

Samen werken aan economische herstructurering

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (48%) de Gelderse ondernemers als eerste contact zocht met zijn of haar accountant of boekhouder over hulpmaatregelen. Op de tweede plaats staat de brancheorganisatie (17%) en op de derde plaats het Coronaloket van KvK, VNO-NCW en MKB-Nederland (10%). De gemeente staat met 5% op de vierde plaats. Ook blijkt dat meer dan de helft (54%) van de bedrijven de gevolgen van de crisis als ernstig tot zeer ernstig omschrijft. 24% ziet zelfs een bedreiging op het voortbestaan van het bedrijf op een termijn van 12 maanden, bijna een derde voorziet gedwongen ontslagen om de continuïteit te waarborgen, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid. Zelfstandigen en de horeca worden het hardst getroffen. Bij grote bedrijven (>250 medewerkers) blijft het omzetverlies veelal beperkt tot maximaal 20%.

Anderhalve meter economie

Een derde van de bedrijven zegt bezig te zijn de brancherichtlijnen (‘protocollen’) te implementeren of heeft dat reeds gedaan. Ook is een derde van de ondernemers bezig met het maken van een plan om het bedrijf straks weer beperkt open te kunnen stellen. De aanpassingen hebben grote impact op de bedrijfsvoering. Vooral de horeca ziet aanpassen als nagenoeg onmogelijk.

Verruiming noodmaatregelen

Gevraagd naar de behoefte aan maatregelen lijken bedrijven vooral behoefte te hebben aan verruiming / verlenging van de landelijke hulpmaatregelen. Ruim een kwart van de bedrijven heeft in het geheel geen behoefte aan hulp of aan andere regelingen dan er op dit moment al worden geboden. Daar waar er wel behoefte is aan meer hulp, zijn belastingvrijstelling en structureel kapitaal het meest gewenst, maar ook zoekt bijna een vijfde van de ondernemers hulp bij het opstellen van protocollen voor het werken op 1,5 meter.

Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL: ‘’Oost NL biedt ondernemers structurele financieringsmogelijkheden die de economie in Gelderland versterken.”

Landelijke noodmaatregelen veel gebruikt

Twee op de drie Gelderse ondernemers maakt gebruik van de landelijke noodmaatregelen. Over de economische hulpmaatregelen zijn de ondernemingen gematigd positief. Over het algemeen lijken de regelingen voor de groep die er aanspraak op maakt goed toegankelijk. Dit geldt minder voor de BMKB-regeling en de GO-regeling waar ook het minst gebruik van wordt gemaakt.

Hoewel een meerderheid van de ondernemers van mening is dat de hulpmaatregelen zeker hulp bieden, geeft een meerderheid aan dat het niet voldoende helpt. Dit geldt met name voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), waarover met name bedrijven met meer dan 25 medewerkers aangeven dat deze maatregel nauwelijks effect heeft.

Download hier de resultaten van het eerst Ondernemerspanel.

Contactpersoon VNO-NCW Midden
Christian Lorist, manager projecten en programma’s