Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Grote bereidheid gemeenten om bedrijfsleven te steunen

Ere wie ere toekomt: de gemeenten zijn er echt voor de ondernemers tijdens de coronacrisis, stelt Karel Heijink, directeur VNO-NCW Midden. Er is grote bereidheid om het bedrijfsleven te steunen. De tientallen tot honderden aanvragen voor de Tijdelijke-Overbruggingsregeling-Zelfstandige-Ondernemers (TOZO) worden goed verwerkt. Ook hebben de lokale overheden volop gehoor gegeven aan de oproep van het bedrijfsleven om bouwopdrachten die toch al op het programma stonden naar voren te halen en te versnellen en zoeken ze in elke gemeente de samenwerking op met ondernemersverenigingen.

Desondanks hebben (nog) niet alle gemeenten de snelheid die de ondernemers nodig hebben. “We merken dat het bij het verlenen van vergunningen kan stokken terwijl het juist nu belangrijk is om vergunningsprocedures van ondernemers met spoed te behandelen” zegt Heijink. Er zijn gemeenten die al extra capaciteit inhuren om de termijnen in stand te houden. Daarnaast is het van belang dat lokale en regionale overheden subsidies blijven verstrekken, ook al kunnen niet alle beoogde prestaties nú geleverd worden.

Nog steeds verliesgevend

Veel ondernemers zullen, ondanks de versoepeling, nog steeds verliesgevend zijn en voor een groot aantal sectoren moet de klap nog komen. Uitstel van lokale belastingen, heffingen en betalingsregelingen geven de ondernemer tijdelijk financiële ruimte maar dat is niet voldoende. Wij vragen de lokale overheden om soepel om te gaan met belastingen, bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen over 2020.

Samen uit de crisis

Ondernemers geven kleur en reuring aan binnensteden en dorpskernen. Voor de coronacrisis stond de retail al voor veel uitdagingen waaronder de toename van online winkelen via (inter)nationale platforms waardoor het aantal zelfstandige winkels zienderogen afneemt. Daarnaast zal het, door de 1,5 meterregel, minder druk zijn in de winkelstraten dan voorheen. Door deze nieuwe werkelijkheid, komt de toekomstbestendigheid van onze steden en dorpen in gevaar en daar moeten overheden, ondernemers, vastgoedeigenaren en onderwijs nu op acteren!

De vraag die we onszelf moeten stellen is ‘hoe gaan we – zo goed mogelijk – uit de crisis komen en wat gaan we doen om de gevolgen op lange- en korte termijn te beperken en waar mogelijk om te buigen naar kansen?’. Daarover willen wij graag in gesprek met provincies, gemeenten, onderwijs en lokale ondernemersverenigingen, parkmanagement en bedrijvenkringen zodat we samen tot een daadkrachtige aanpak kunnen komen voor de toekomstbestendigheid van binnensteden en de retail.

Wilt u hierop reageren? Neem dan contact op met VNO-NCW Midden via corona@vno-ncwmidden.nl of onze regiomanager in uw gemeente, regio of provincie.