Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

HERFST HAPpening incl. Algemene Ledenvergadering 28 november 2023

Dinsdag 28 november vond de HERFST HAPpening incl. Algemene Ledenvergadering plaats bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De middag werd afgetrapt door Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Vervolgens werden de leden bijgepraat door voorzitter Marcel Hielkema, directeur Karel Heijink, en penningmeester Nadine Maters. Geopolitiek analist Alex Krijger sloot af, waarna de deelnemers voorzien werden van een heerlijk walking dinner.

De HERFST HAPpening met de Algemene Ledenvergadering op 28 november 2023 werd georganiseerd in het Park Paviljoen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Jakob Leidekker opende dit mooie event met een presentatie over het behoud van biodiversiteit op het park en de impact van de aanwezigheid van wolven.

Marcel Hielkema en Karel Heijink brachten de aanwezige leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen in onze regio en binnen onze vereniging. Zij benadrukten het belang van een vlotte kabinetsvorming. Zowel vanuit de lokale als nationale invalshoek worden de belangen van de regio krachtig verdedigd, betrokkenheid van de leden is daarbij daarbij van groot belang. Onder applaus is Michel ten Hag herbenoemd als voorzitter van VNO-NCW Twente.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 juni 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Penningmeester Nadine Maters presenteerde de financiële situatie, inclusief het voorstel voor een contributieverhoging naar €875,-. De vergadering stemde unaniem in met dit voorstel, wat getuigt van een heldere besluitvorming omtrent financiële zaken.

Na een korte pauze nam geopolitiek analist Alex Krijger, van Krijger & Partners, het woord. Hij belichtte de gevolgen van de snel veranderende wereld en benadrukte zowel de risico’s als de kansen die hiermee gepaard gaan. Een bron van inspiratie voor de aanwezigen.
Bekijk hier zijn presentatie.

De middag werd stijlvol afgesloten met een gezellige netwerkborrel en een voortreffelijk walking dinner in het parkrestaurant, waarna de deelnemers door een donker parkt huiswaarts gingen.

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst!

Bekijk hier de foto’s gemaakt door Annelot Manshanden
Bekijk hier de foto’s gemaakt door Dominck Verstoep