Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

foto: Pixabay

Het nieuwe perspectief

Het nieuwe perspectief

We begrijpen dat gezondheid het eerste doel van beleid is, maar we benadrukken al enkele weken dat de balans gevonden moet worden met economische en maatschappelijke waarden. VNO-NCW Midden is dan ook verheugd dat het kabinet in meerdere stappen verschillende sectoren in de economie weer wil openstellen en anderen in staat stellen om stapsgewijs economisch gas bij te geven.

 We zien dat de crisis steeds verder doorwerkt naar alle geledingen. Door het besluit van het kabinet om de gesloten sectoren weer op te starten verminderen we de diepte van de recessie. Voor ondernemers die nog moeten wachten- of maar beperkt aan de bak kunnen, moet er zo snel mogelijk een tweede landelijk noodpakket komen. Samen met het kabinet werken wij aan zo’n pakket waarin rekening gehouden moet worden met zaken als omzetderving, tegemoetkoming in andere vaste lasten dan de loonkosten en verdere uitbreiding van de NOW regeling.

 De ‘routekaart’ met geleidelijke versoepeling van de maatregelen geeft houvast, er zijn weer meer mogelijkheden om te ondernemen. “Het biedt ondernemers het – nieuwe –  perspectief en daar zijn we blij mee want dat was hard nodig. Perspectief wordt ook geboden als we zoveel mogelijk laten door draaien wat kan, waar mogelijk zelfs versnellen en we verdere invulling geven aan de intelligente opening-up”, aldus Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden.

Protocollen om veilig en verantwoord te werken

We zullen nog een tijd met de 1,5 meterregel moeten werken om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De overheid geeft randvoorwaarden, ondernemers moeten ervoor zorgen dat daaraan voldaan kan worden. Het vraagt om inventiviteit van ons allen. Samen met branches ontwikkelen VNO-NCW en MKB-Nederland bruikbare protocollen en werkafspraken die het speelveld vormen voor ondernemers in de 1,5 meter economie.

De overheid beschouwt ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. Het is van belang dat de gemaakte afspraken worden ondersteund door zowel de werkgevers als de werknemers. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen.

 “Met deze protocollen kunnen we het – geleidelijk – openen van sectoren in goede banen leiden en kunnen nog operationele bedrijven op een veilig en verantwoorde manier economisch gas bij geven”, aldus Hielkema. Op dit moment zijn er pas een paar protocollen helemaal rond. Het merendeel van de in totaal zo’n 50 protocollen zit nog in de pijplijn. De protocollen worden – aansprekend en begrijpelijk – beschikbaar gesteld aan ondernemers, personeel, leveranciers, klanten en het breder publiek. Dit doen we niet alleen om ondernemers houvast te geven maar ook om consumenten en overheden het vertrouwen te geven dat wij op een veilige en verantwoorde wijze onze bedrijfsvoering kunnen voortzetten.

Kijk hier voor meer informatie over veilig en verantwoord werken (Infoblad, download).