Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Houd de economie in de lucht!

Duidelijk is dat de 1,5 meter economie nog lange tijd zal duren. Des te langer de corona beperkende maatregelen van duur zijn, des te groter de kans op een diepe recessie. We moeten de economie, op een verantwoorde manier, in de lucht houden. Er zijn richtlijnen die de gezondheid en veiligheid van werknemers tijdens de coronacrisis beschermen. “Het is dan ook belangrijk om ervoor te waken dat de uitvoering van projecten onnodig stil komt te liggen. Benut alle mogelijkheden om bedrijven, en dus personeel, aan het werk te houden”, aldus Marcel Hielkema voorzitter VNO-NCW Midden.

Gemeenten, provincies, maar ook waterschappen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningbouwverenigingen zijn  als opdrachtgever, een belangrijke aanjager van de economie. Dit is het moment om vergunningsprocedures van ondernemers met spoed te behandelen en bouw- en renovatieprojecten, inkoop en alle overige overheidsopdrachten zo snel mogelijk naar voren te halen. Denk bijvoorbeeld aan een innovatie manier om kleine en grote opdrachten te versnellen waarbij de uitvoering van de opdrachten in de tijd hoogstwaarschijnlijk flexibeler weggezet moet worden.

Stil in de binnensteden en dorpskernen
Het is stil in de binnensteden en dorpskernen. De horeca is dicht en winkels hebben een terugvallende omzet. De coronacrisis gaat gevolgen hebben voor de winkelstructuren zoals wij die kennen. Het is goed om, in de driehoek van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten, alvast na te denken over de gevolgen.

Juist nu!
Juist nu is het belangrijk om elkaar op te zoeken, te informeren, ondersteunen en gezamenlijk invulling te geven aan deze nieuwe werkelijkheid. Ook als VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden hebben wij een rol te vervullen. Actief in Midden- en Oost Nederland verzamelen wij informatie over de lokale en regionale economie, staan we dagelijks in contact met leden en zijn we in staat om snel ideeën en initiatieven – gemeente overstijgend – aan elkaar te koppelen. Dit delen we niet alleen maar doen we graag samen met u.